Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Zondag 11 februari: Lourdes zondag

Lourdes verschijning Bernadette

Op zondag 11 februari is het weer Lourdeszondag in de parochies. Er is dan ook een speciale collecte voor het liefdadigheidswerk dat verbonden is met de Lourdesbedevaarten.

11 februari was de eerste datum dat Maria in het jaar 1858 verscheen aan het meisje Bernadette Soubirous in de grot van Massabiëlle. Het werd het begin van een groot avontuur voor miljoenen pelgrims, zieken en vereerders die naar deze geheiligde plaats zijn getrokken om daar getroost en gesterkt te worden.