Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Ziekenzalving

ziekenzalving

Aansterken
De ziekenzalving brengt Jezus dichtbij de zieken. Zij ontvangen een innerlijke kracht zich over te geven aan de Heer. Ook ontvangen zij het gevoel van verbondenheid met Jezus (mee-)lijden.

Daarnaast is er soms ook sprake van lichamelijk aansterken. De ziekenzalving betekent niet dat de dood nabij is. Het is een sacrament bij ernstige of langdurige ziekten, bij een zware operatie, bij moeilijke psychische problemen.

En ook… als de dood nabij is. Alleen een priester kan de ziekenzalving geven. Anderen kunnen natuurlijk altijd bidden, maar dan zonder te zalven met olie of iets wat erop lijkt. Er is een verschil tussen ons waardevolle bidden en de bijzondere werking van dit sacrament.

Bij stervensgevaar is het belangrijk dit Sacrament te ontvangen. De priester zal op verzoek zo snel mogelijk komen. Maar wacht u niet tot het laatste moment hiermee! Want waarom zouden we ons de kracht en bijstand van de Heer onthouden in de laatste fase van ons leven?!

Voor vragen over de Ziekenzalving kunt u contact opnemen met één van de priesters

Jezus wil letterlijk van de wieg tot het graf dichtbij ons zijn met de aanrakingen van liefde. De Eucharistie en de Biecht zijn daarbij de regelmatig terugkerende ontmoetingen met Hem: God-met-ons, God-voor-ons, God-in-ons. 

 

Catecheses van Paus Franciscus 
(26-02-2014) Ziekenzalving: de ervaring van ziekte en lijden tegen de achtergrond van de barmhartigheid van God

Paus Franciscus over het sacrament van de ziekenzalving