Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Zalig Pasen! Christus is Verrezen!

Verrijzenis van Jezus Christus feest sacramenten doopsel vormsel eucharistie

Voor u allen: een Zalig Pasen!

Christus is Verrezen! Hij is waarlijk Verrezen! Alleluia!

 

In grote vreugde en grote dankbaarheid vieren wij deze nacht en de komende weken het grootste Feest van het Christelijke jaar: dat Jezus Christus, nadat Hij zijn leven gaf aan het Kruis om onze zonden te dragen, door de dood heen brak en op de derde dag, volgens vele voorspellingen, opstond uit de dood. Hij stond op, brak de ketenen van de dood, en verscheen aan Zijn leerlingen om hen te laten zien dat Hij sterker is dan zonde en dood. Hij gaat ons voor, wij mogen Hem volgen.

Met de woorden van de Heilige Apostel Paulus in de epistel van de Paaswake: “Door de dood die Hij gestorven is, heeft Hij eens voor al afgerekend met de zonde; het leven dat Hij leeft, heeft alleen met God van doen. Zo moet ook gij uzelf beschouwen: als dood voor de zonde en levend voor God in Christus Jezus.” (Romeinen 6, 11)