Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Zalig Nieuwjaar en een Gezegend 2018

Maria Guadalupe Moeder van God

Namens de priesters, het bestuur en alle leidinggevenden een heel

Zalig Nieuwjaar en Gezegend 2018!

Wij bidden dat Christus, de Vredevorst, in het hart van iedereen opnieuw geboren mag worden om vrede te brengen in het leven van eenieder van ons. En op dit Hoogfeest van Maria, Moeder van God, stellen we ons speciaal onder haar bescherming en leiding.