Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Zalig Kerstmis! Christus is geboren!

jezus kribbe kerstmis

Namens de priesters, het bestuur en alle leidinggevenden een heel

Zalig Kerstmis!

Wij bidden dat Christus, de Vredevorst, in het hart van iedereen opnieuw geboren mag worden om vrede te brengen in het leven van eenieder van ons.