Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Zaancirkel: Voorwoord van de Pastoor

Opdracht van de Heer Jezus in de Tempel Maria Lichtmis Fra Angelico

Maria Lichtmis

We wensen u weer veel leesplezier met de gloednieuwe ´Zaancirkel´. Er is weer keihard maar met veel plezier aan gewerkt, zoals een goede kok zijn recept ten uitvoer brengt. Het resultaat kunt u bij deze ´proeven´.

Binnenkort is het Maria-Lichtmis. Het is de herdenking van de ´Opdracht´ of ´Presentatie´ van de Heer in de Tempel, waarbij Jezus, zoals elk joods jongetje, wordt opgedragen aan God (zie Lucas 2,22-40). Daarnaast herdenkt men het zuiveringsoffer dat Maria veertig dagen na de geboorte van Jezus volgens de Joodse wet (Leviticus 12) moest brengen. Vandaar de Latijnse naam Purificatio Mariae.

De datum waarop Maria-Lichtmis wordt gevierd, 2 februari, laat zien dat het de laatste feestdag is waarvan de datum verbonden is aan die van Kerstmis. De Mis valt namelijk 40 dagen daarna.
Op Maria-Lichtmis worden traditioneel kaarsen gewijd en een kaarsenprocessie gehouden vóór de Mis; vandaar de naam lichtmis. De processie staat symbool voor de intrede van Christus in de tempel van Jeruzalem, als het ´Licht dat voor alle volkeren straalt´.

Ik kan u het meevieren van dit mooie feest op donderdag 2 februari van harte aanbevelen – ´s morgens in de kapel van Saenden en in de H. Odulphuskerk, ´s avonds in de H. Maria Magdalenakerk.

Het is tevens de traditie dat er op Maria-Lichtmis pannenkoeken gegeten worden. Dit wordt uitgedrukt in het gezegde: ´Er is geen vrouwtje nog zo arm, of ze maakt met Lichtmis haar pannetje warm´. Door pannenkoeken te bakken werd vroeger de overschot van de bloem opgemaakt voor de nieuwe oogst. Ook de eieren werden opgebruikt want na Lichtmis begon al de voorvasten!

Kerkbalans

Graag wil ik onze vrijwilligers op alle niveaus danken en bemoedigen, die van plan zijn zich in 2017 weer extra in te zetten en hun beste krachten te geven voor je parochie die u/jou dierbaar is, en die je niet missen wilt. Mijn bijzonder respect en bewondering gaan naar u uit voor wat u doet! En wat zou ik willen zeggen tot mensen die voornemens zijn te gaan meehelpen, om van ´Aktie Kerkbalans 2017´ weer een succes te maken. U, parochiaan, die daarmee uw parochie helpt overleven? U mag weten dat dit iets van eminent belang is!

Dat zonder de aanwezigheid van kerken de samenleving haar ziel mist, erkennen steeds meer, zelfs niet-christelijke personen. Steeds meer komen erachter dat het daarom geen goede zaak zou zijn als in Nederland steeds meer kerken verdwijnen. Maar daarvoor zal iets moeten gebeuren. Graag willen het kerkbestuur en de parochieraden van ons R.K. Samenwerkingsverband Zaanstreek Zuid zich inzetten om het zover niet te laten komen. Met uw steun lukt hen dat.

Voor de campagne van 2017 is het thema ‘Mijn Kerk verbindt’. We zijn door de Kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Dat begint al, als je een prachtig kerkgebouw ziet staan, daar ooit gebouwd is om God en mens te verbinden. Erfgoed waar we zelf verantwoordelijk voor zijn! Dat een dergelijk gebouw er goed onderhouden bij blijft staan, gaat niet van zelf. Er wordt door een ieder veel tijd en liefde gestoken in het onderhoud ervan. Maar dat uw geldelijke bijdrage hierin ook een steun is, staat buiten kijf. Vandaar dat we u graag attent maken op de actie Kerkbalans voor behoud van uw eigen kerk, het geld vloeit niet in een gezamenlijke pot!

Ik wens u graag, namens mijn collega zielenherders, een gezegende tijd toe.

Dat u ons zult weten te vinden, wanneer u ons maar nodig hebt! En… dat de pannenkoeken (of broeder?) u op Maria Lichtmis zullen smaken!

Pastoor F. Bunschoten