Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Welkom

Pastoor George Paimpillil

Van harte welkom, onze nieuwe pastoor-deken dr. George Paimpillil die ons voor het eerst in de zondagse Eucharistieviering zal voorgaan op 5 maart om 10 uur in de Odulphuskerk te Assendelft. We kijken uit naar uw komst in de Zaanse r.-k. parochies!