Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Wel of niet vaccineren tegen covid-19, wat zegt de katholieke leer?

koepel-sint-pietersbasiliek

Graag verwijzen we personen die zich wensen te informeren aangaande de benadering van het Leergezag van de katholieke Kerk inzake vaccineren, naar de publicatie op de officiële website van de Nederlandse kerkprovincie:

https://www.rkkerk.nl/wel-of-niet-vaccineren-tegen-covid-19-wat-zegt-de-katholieke-leer/

Ook lezenswaardig is het artikel dat verscheen op de website van de Katholieke Stichting voor Medisch Ethiek:

https://medische-ethiek.nl/laat-een-katholiek-zich-vaccineren-tegen-het-corona-virus/

https://www.kn.nl/nieuws/corona/amerikaanse-bisschoppen-gebruik-coronavaccins-is-moreel-acceptabel/

https://www.kn.nl/nieuws/corona/daad-van-naastenliefde-bisschoppen-wereldwijd-pleiten-voor-vaccinatie-tegen-covid/

https://www.kn.nl/verdieping/opinie/kun-je-moreel-verantwoord-vaccineren-tegen-covid-19/

PS: Het persoonlijk geweten van elke mens is zeer belangrijk.

Daarbij is het echter zo dat wel een goed gevormd geweten nodig is om onze mening te ontwikkelen en we deze mening ook dienen te toetsen aan het onderricht van paus en bisschoppen. In zaken van geloof en moraal mag van ons, rooms-katholieke christenen, verlangd worden dat we ons laten leiden door wat de Kerk van Christus aan ons en aan heel de wereld voorhoudt.

De Heer heeft Zijn apostelen en hun opvolgers immers de bijstand van de Heilige Geest beloofd, om in geloofs- en morele kwesties niet te dwalen.