Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Weer naar de St.Bonifatiuskerk

weer naar de kerk

In het weekend van 3 en 4 juli viert de Kerk de 14e zondag door het jaar.
Vanaf die zaterdag en zondag zal er in de St. Bonifatiuskerk weer een publieke Mis gelezen worden.

Want de verwachting is dat de landelijke overheid dan maximaal 100 aanwezigen tegelijkertijd zal toestaan in een kerkgebouw.

Het missenschema is vanaf het eerste juliweekend als volgt:

za. 19.00 u. H. Eucharistieviering

zo. 10.00 u. H. Eucharistieviering

Het zal tevens weer mogelijk zijn ter Communie te gaan.

Voor de Eucharistievieringen in weekend zal gevraagd worden dat kerkgangers zich aanmelden.

Langs welke weg we het aanmelden voor u willen vergemakkelijken zal u nog worden bekendgemaakt.

De parochie is druk bezig de RIVM-bepalingen en het protocol van de Nederlandse bisschoppen naar het parochieleven te vertalen en daarvoor voorzieningen te treffen. Zodoende hopen en bidden we dat er waardig en veilig gekerkt kan worden.

We houden u zo goed als wij kunnen op de hoogte!

In verbondenheid en met een hartelijke groet,

pastoor A.F.M. Goedhart