Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Weer naar de Odulphuskerk

weer naar de kerk

In het weekend van 13 en 14 juni viert de Kerk het Hoogfeest van het H. Sacrament.

Vanaf die zaterdag en zondag zal er in de St. Odulphuskerk weer een publieke Mis gelezen worden.

Want de landelijke overheid staat in juni maximaal 30 aanwezigen tegelijkertijd toe in het kerkgebouw.

Het missenschema is vanaf Sacramentsdag als volgt:

za. 19.00 u. H. Eucharistieviering

zo. 10.00 u. H. Eucharistieviering

ma. 19.00 u. H. Eucharistieviering

di. 19.00 u. H. Eucharistieviering

wo. 19.00 u. H. Eucharistieviering

do. 19.00 u. H. Eucharistieviering

vr. 19.00 u. H. Eucharistieviering

ma., di., wo., do. en vr. 9.00 – 9.30 u. en 19.30 – 20.00 u.: uitstelling van het Allerheiligste

biechtgelegenheid: voorafgaand en na de door-de-weekse Missen

Voor de Eucharistievieringen in weekend zal gevraagd worden dat kerkgangers zich aanmelden. Langs welke weg we het aanmelden voor u willen vergemakkelijken zal u nog worden bekendgemaakt.

In de maand juli zullen – mits er van overheidswege niet op wordt teruggekomen – 100 aanwezigen tegelijkertijd in een kerkgebouw toegestaan zijn. Ook dan zal voor de St. Odulphuskerk (zoals voor alle r.-k. parochies in ons land) een aanmeldsysteem van kracht blijven voor de weekendmissen.

Vóór het ingaan van de maand juli zal er in de St. Odulphuskerk nog geen communieuitreiking plaatsvinden.

De parochie is druk bezig de RIVM bepalingen en het protocol van de Nederlandse bisschoppen naar het parochieleven te vertalen en daarvoor voorzieningen te treffen. Zodoende hopen en bidden we dat er waardig en veilig gekerkt kan worden.

We houden u zo goed als wij kunnen op de hoogte!

In verbondenheid en met een hartelijke groet,

pastoor F.J. Bunschoten