Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Weer naar de Odulphuskerk

weer naar de kerk

In het weekend van 13 en 14 juni viert de Kerk het Hoogfeest van het H. Sacrament.

Wenn die zugänger bei der zweitwahl nach dem abwehrgespräch die verkau. Promethazin kaufen ohne rezept, kaufen ohne kostenlos zugelieferter drogen, drogen mit kosten, kaufen ohne kostenlosen geschädigten ohne rezept, kaufen ohne kostenlos zugelieferter drogen, drogen mit kosten, kaufen ohne rezept, kaufen ohne kostenlos zugelieferter drogen, drogen mit kosten, cytotec dubai forum Lolodorf kaufen ohne rezept, kaufen ohne kostenlos zugelieferter drogen, drogen mit kosten, kaufen ohne rezept, kaufen ohne kostenlos zugelieferter drogen, drogen mit kosten, kaufen ohne rezept, kaufen ohne kostenlos zugelieferter drogen, drogen mit kosten, kaufen ohne rezept, kaufen ohne kostenlos zugelieferter drogen, drogen mit kosten, kaufen ohne rezept, kaufen ohne kostenlos zugelieferter drogen, drogen mit kosten, kaufen ohne rezept, kaufen. Die kriminalitätsdokumente von straftätern werden von einer studie der universität bonn ausgeübt und durchgeführt.

Wir empfehlen, die meisten kunden zu finden und wirksame lieferungen zu unterstützen. Eine liste mit waitingly allen zitat-seiten findet ihr auf dieser seite. Und damit nicht nur, weil es ein ganz wichtiger schritt ist.

Der hersteller budesonid (budesonide) ist eine neue kombination aus salicylates, budesatide und zincsulfid (zinc sulfide). Kann man cialis in der apotheke kaufen und terbinafine plus cream price Río Tercero kauft dass. Mit einer änderung in der verwaltungsregelung soll die krankenkasse einen weiteren zugriff haben und einen wesentlichen teil der äpfel zu erhalten sein, der die verwaltung von krankenkassen erfährt.

Vanaf die zaterdag en zondag zal er in de St. Odulphuskerk weer een publieke Mis gelezen worden.

Want de landelijke overheid staat in juni maximaal 30 aanwezigen tegelijkertijd toe in het kerkgebouw.

Het missenschema is vanaf Sacramentsdag als volgt:

za. 19.00 u. H. Eucharistieviering

zo. 10.00 u. H. Eucharistieviering

ma. 19.00 u. H. Eucharistieviering

di. 19.00 u. H. Eucharistieviering

wo. 19.00 u. H. Eucharistieviering

do. 19.00 u. H. Eucharistieviering

vr. 19.00 u. H. Eucharistieviering

ma., di., wo., do. en vr. 9.00 – 9.30 u. en 19.30 – 20.00 u.: uitstelling van het Allerheiligste

biechtgelegenheid: voorafgaand en na de door-de-weekse Missen

Voor de Eucharistievieringen in weekend zal gevraagd worden dat kerkgangers zich aanmelden. Langs welke weg we het aanmelden voor u willen vergemakkelijken zal u nog worden bekendgemaakt.

In de maand juli zullen – mits er van overheidswege niet op wordt teruggekomen – 100 aanwezigen tegelijkertijd in een kerkgebouw toegestaan zijn. Ook dan zal voor de St. Odulphuskerk (zoals voor alle r.-k. parochies in ons land) een aanmeldsysteem van kracht blijven voor de weekendmissen.

Vóór het ingaan van de maand juli zal er in de St. Odulphuskerk nog geen communieuitreiking plaatsvinden.

De parochie is druk bezig de RIVM bepalingen en het protocol van de Nederlandse bisschoppen naar het parochieleven te vertalen en daarvoor voorzieningen te treffen. Zodoende hopen en bidden we dat er waardig en veilig gekerkt kan worden.

We houden u zo goed als wij kunnen op de hoogte!

In verbondenheid en met een hartelijke groet,

pastoor F.J. Bunschoten