Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Voorbereiding op en begin van de Vastentijd

askruisje halen

De tijd waarbij we ons in veertig dagen gaan voorbereiden op de Goede Week is weer bijna aangebroken. Deze tijd helpt ons om naar de dagen toe te leven waarin we bij het lijden, sterven en verrijzen van Christus stil staan. Al vond dat lang geleden plaats, het heeft nog steeds grote betekenis voor iedereen die nu leeft en zelfs voor iedereen na ons.

Het askruisje wordt op Aswoensdag 17 februari toegediend tijdens meerdere vieringen in in Zaanse kerken worden gehouden. Hieronder een overzicht. Er worden in elke kerk per viering 30 kerkgangers toegelaten.

‘Coronaproof’ wordt een klein beetje as op uw kruin gestrooid in de vorm van een kruis waarbij uw hoofd niet wordt aangeraakt.

We wensen iedereen een waardevolle beleving van de Veertigdagentijd toe.

St. Bonifatius, Oostzijde 12               Eucharistieviering wo. 17 febr. 19.00 u. en hiervoor graag telefonisch aanmelden op dinsdagavond 16 febr. tussen 19.00 en 21.00 : 075 6164807

St. Maria Magdalena, Kalf 160        Eucharistieviering wo. 17 febr. 9.00 u.

 St. Odulphus, Dorpsstraat 570      Eucharistieviering wo. 17 febr. 19.00 u.

 St. Petrus, Snuiverstraat 2              Woord- en Communieviering wo. 17 febr. 19.30 u.

 Martelaren, Boschjesstraat 115     Woord- en Communieviering wo. 17 febr. 19.00 u.

Het bekijken waard:

Gebedskaart om thuis stil te staan bij Aswoensdag ook als download beschikbaar – Rooms-Katholieke Kerk Nederland (rkkerk.nl)

Bisdom Roermond – kaart aswoensdag.pdf (bisdom-roermond.org)

https://www.ewtn.com/catholicism/seasons-and-feast-days/lent-14353