Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Volle aflaat Allerzielen verruimd tot hele maand november

plaatje Allerzielen

Dit jaar, als gevolg van de covid-19 pandemie, wordt het verkrijgen van een Volle Aflaat voor de overleden gelovigen, verruimd tot de hele maand november. De verruiming werd bepaald door de Apostolische Penitentiarie op basis van “de bijzondere bevoegdheden van Zijne Heiligheid Paus Franciscus”. Het decreet werd op 22 oktober 2020, de gedachtenis van de heilige Johannes Paulus II, ondertekend. Gelovigen wordt meer ruimte geboden om een volle aflaat te verdienen. De volle aflaat geldt voor degenen die een begraafplaats bezoeken en voor de overledene bidden en kan nu worden verkregen over alle dagen in de maand november (normaliter kan dat alleen in de periode 1-8 november). Gelovigen die vanwege de coronacrisis niet in staat zijn kerkhoven te bezoeken, kunnen in november deze aflaat verdienen als zij zich geestelijk verenigen met de liturgische gebeden voor de overledenen. Tevens geldt dat de volle aflaat van 2 november (Allerzielen) kan worden verkregen door die gelovigen die vroom een kerk of bidplaats bezoeken en daar het Onze Vader en de Geloofsbelijdenis bidden. Dat kan dan op elke dag in de maand november. Om een volle aflaat te verdienen dient de gelovige aan de gebruikelijke voorwaarden te voldoen: volledig onthecht zijn van de zonde, ontvangen van de absolutie na het uitspreken van de biecht, ontvangen van de Heilige Communie en bidden voor de intenties van de paus. Priesters worden door de Apostolische Penitentiarie nadrukkelijk opgeroepen om meer dan gebruikelijk beschikbaar te zijn voor biechtgesprekken en het toedienen van de Heilige Communie aan zieken. Bovendien worden de priesters uitgenodigd op Allerzielen drie Heilige Missen op te dragen.