Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Vieringen

H. Maria Magdalena kerk Zaandam (Kerkfotografie)

WAT, WAAR, WANNEER?

De liturgie bijwonen in onze Zaanse r.-k. parochiekerken

Langzaam maar zeker hoopt Nederland de coronacrisis, die nu al een jaar duurt, te boven te komen. Het gebed en de dienst aan de Heer is temidden van alle maatregelen een niet te onderschatten bron van kracht, welzijn, zegen en bescherming, dat mag steeds duidelijker worden.

In de H. Liturgie weten we Christus bij ons, die zichzelf geeft op het altaar in het sacrament.

Intussen volgen wij zoals de meeste kerken het advies om groepen ter grootte van maximaal 30 mensen toe te laten per plechtigheid.

In drie van onze kerken wordt steevast de H. Eucharistie gevierd. In de vier overige kerken wordt bij tijd en wijle Eucharistie gevierd en ter aanvulling wordt op dagen dat geen Eucharistie mogelijk is een viering van Woord en Communie of van Woord en gebed gehouden.

In verband met het maximale aantal van 30 personen vragen we van kerkgangers om tevoren op te geven met hoeveel personen men bij welke viering aanwezig zal zijn.

En mogen wij u bij verhindering vragen zich weer af te melden?

U bent van harte welkom in de kerken hieronder vermeld.

St. Bonifatius, Zaandam
Oostzijde 12

Reserveren: telefonisch op zaterdagochtend, tel. 075-6164807 

Eucharistieviering
Za. 19.00 u.
Zo. 9.30 u.

Woord- en Communieviering
Wo. 19.00 u.

St. Odulphus, Assendelft
Dorpsstraat 570

Reserveren: https://meevieren.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/hodulphusparochieassendelft/

Eucharistieviering
Za. 19.00 u.
Zo. 10.00 u.
Ma. 19.00 u. (oude ritus)
Di. 19.00 u.
Wo. 19.00 u.
Do. 19.00 u.
Vr. 19.00 u.

H. Maria Magdalena, Zaandam
Kalf 160

Reserveren: https://meevieren.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/mariamagdalenatkalf/

Eucharistieviering
Zo. 11.00 u.
Do. 19.00 u.

St. Jozef, Zaandam
Veldbloemenweg 2

https://meevieren.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/sintjozefparochiezaandam/

Eucharistieviering of Woord- en Communieviering
Zo. 10.00 u.

St. Petrus, Krommenie
Snuiverstraat 2

Reserveren: https://www.eventbrite.nl/o/st-petrusparochie-30385989362

Eucharistieviering of Woord- en Communieviering
Za. 19.00 u.
Zo. 10.00 u.

H. Maria Magdalena, Wormer
Dorpsstraat 353

Reserveren: https://meevieren.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/mariamagdalenawormer/

Eucharistieviering of Woord- en Communieviering
Zo. 10.00 u.

HH. Martelaren van Gorcum, Koog a/d Zaan
Boschjesstraat 115

Reserveren: https://meevieren.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/hhmartelarenvangorcum/

Eucharistieviering of Woord- en Communieviering
Zo. 10.00 u.