Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Vieringen

H. Maria Magdalena kerk Zaandam (Kerkfotografie)

St. Odulphuskerk: Weekdagmissen

Vanaf 24 maart 2020 zijn door-de-weeks de dagelijkse Eucharistievieringen in onze kerk niet meer toegankelijk tot zeker 1 juni. De priesters dragen in deze crisistijd het Misoffer privé op. Zij doen dat uit naam van allen. Met als belangrijke intentie het overwinnen van het coronavirus en elk ander kwaad, door Christus en op voorspraak van Maria.

Ook het dagelijks H. Uur dat de Odulphusparochie organiseerde, en andere gebedsoefeningen, vinden niet plaats.

Dit alles om het risico op verspreiding van COVID-19 zo veel mogelijk in te dammen.

Zondag 

De kerk blijft ook op zondag gesloten. We raden mensen echt aan zoveel mogelijk thuis te blijven en thuis te bidden. Ook adviseren we met klem om goed kennis te nemen van alle overheidsmaatregelen en uiterste voorzichtigheid in acht te nemen met het oog op uzelf en anderen voor wat betreft het besmettingsgevaar met COVID-19.

De dagkapel blijft wel dagelijks geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur. Ook op zondag. Men heeft vanuit de dagkapel zicht op het tabernakel en het altaar. Er kan een kaarsje opgestoken worden bij het beeld van Onze Lieve Vrouw van Lourdes.

We wensen onze parochianen sterkte toe in deze onwerkelijke weken.

H.Engelbewaarders, bescherm ons allen.

Maria Magdalenakerk: Weekdagmis

Vanaf 24 maart 2020 is de door-de-weekse Eucharistieviering op donderdag in onze kerk tot zeker 1 juni afgelast. De kapelaan en pastoors dragen in deze crisistijd hun H. Misoffer privé op. Ze doen dat namens allen. Met als belangrijke intentie het overwinnen van het coronavirus en elk ander kwaad naar lichaam en ziel, door Christus en op Maria’s voorspraak.

Ook andere gebedsoefeningen vinden niet plaats.

Zondag

De kerk is op zondag 10.00 uur open en toegankelijk. We bidden dan de Rozenkrans. En u kunt even voor uzelf bidden op een kaarsje opsteken.

Houd wel anderhalve meter afstand en kom niet buiten als u zich niet goed voelt.

We raden mensen echt aan zoveel mogelijk thuis te blijven en thuis te bidden. Ook adviseren we met klem om goed kennis te nemen van alle overheidsmaatregelen en uiterste voorzichtigheid in acht te nemen met het oog op uzelf en anderen voor wat betreft het besmettingsgevaar met COVID-19.

We wensen onze parochianen sterkte toe temidden van deze onvoorziene gebeurtenis in de wereldgeschiedenis.

H. Engelbewaarders, bescherm ons allen.

St. Bonifatiuskerk: Weekdagmis

Vanaf 24 maart 2020 vindt de woensdagse Eucharistieviering in de pastorie tot zeker 1 juni geen doorgang meer. De pastoors en de kapelaan dragen in deze crisistijd de Eucharistie privé op. Zij doen dat uit naam van allen. Met als belangrijke intentie het overwinnen van het coronavirus en ieder ander kwaad, door Christus en onder bescherming van Maria.

De maatregel nemen we uiteraard om het risico op verspreiding van COVID-19 zo veel mogelijk in te dammen.

Zondag

De kerk is op zondag 10.00 uur open en toegankelijk. U kunt dan even bidden of een kaarsje opsteken.

Houd wel anderhalve meter afstand en kom niet buiten als u zich niet in orde voelt.

We raden mensen echt aan zoveel mogelijk thuis te blijven en thuis te bidden. Ook adviseren we met klem om goed kennis te nemen van alle overheidsmaatregelen en uiterste voorzichtigheid in acht te nemen met het oog op uzelf en anderen voor wat betreft het besmettingsgevaar met COVID-19.

We wensen onze parochianen sterkte toe in alles.

H.Engelbewaarders, bescherm ons allen.