Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Vieringen

H. Maria Magdalena kerk Zaandam (Kerkfotografie)

Eucharistie vieren in onze Zaanse kerken 

Onze kerken,  de St. Bonifatius te Zaandam,  de H. Odulphus te Assendelft en  de H. Maria Magdalena op ’t Kalf openen hun deuren voor maximaal 30 kerkgangers die de Eucharistieviering willen bijwonen.  In de kerk handhaven wij de afstand van 1,5 meter tussen de plaatsen!  

Nog altijd is het voor het bezoeken van een H. Mis in weekends in r.-k. kerken in Nederland noodzakelijk dat de kerkganger vooraf gereserveerd heeft. Onder het kopje berichten kunt u zien hoe u gemakkelijk een reservering kunt maken bij de kerk waar u graag naar toe gaat. 

 

Heel gemakkelijk is de link via:

 

https://meevieren.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/bonifatiuszaandam/

https://meevieren.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/hodulphusparochieassendelft/

https://meevieren.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/mariamagdalenatkalf/

 

Er is in de kerk een zitplaatsenindeling op anderhalve meter vastgesteld.

 

Communie

Op voorschrift van de Nederlandse bisschoppen wordt de H. Communie aan de gelovigen uitgereikt met gebruikmaking van de tenacula, een traditioneel eucharistisch pincet. Daarmee wordt het Corpus Christi in de hand gelegd of op een schone kleine witte doek welke gewijd is en verkrijgbaar bij de priester (‘mini-corporale’). De H. Hostie op de witte doek brengt men dan zelf naar de mond. Het spreekt vanzelf dat het ontvangen van dit sacrament altijd de grootst mogelijke eerbied en een goede voorbereiding vraagt.

 

Ook met andere hygiëne-maatregelen ter voorkoming van coronabesmetting wordt goed rekening gehouden.

 

Zo kan waardig en veilig bijeengekomen worden.

 

Bij klachten die op het coronavirus zouden kunnen wijzen wordt u natuurlijk gevraagd thuis te blijven.

 

We verwelkomen u graag in de kerk, de plek bij uitstek waar we ons geloof in en verbondenheid met Christus kunnen beleven.

De Heilige Missen zijn ook te volgen op YouTube. Door het aanklikken van deze link kunt u deze, tot een aantal dagen na opname, terugzien. 

www.youtube.com/channel/UCvd_BPI2poDANw6ggDpIoKg/videos