Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Vieringen op Allerzielen

Allerzielen

De gedachtenis van Allerzielen houden wij dit jaar in onze kerken op de volgende momenten. Van harte welkom.

R.K. Parochie St. Bonifatius
Oostzijde 12 Zaandam

Woensdag 2 november
19.00 uur – H. Mis van Requiem

R.K. Parochie St. Odulphus
Dorpsstraat 570 Assendelft

Woensdag 2 november
10.00 uur – H. Mis van Requiem
19.30 uur – Allerzielendienst

R.K. Parochie H. Maria Magdalena
Kalf 160 Zaandam

Donderdag 3 november
19.00 uur – Allerzielendienst