Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Vieringen op Allerheiligen

Allerheiligen

Het Hoogfeest vieren wij in onze kerken op de volgende momenten. Van harte welkom.

R.K. Parochie St. Bonifatius
Oostzijde 12 Zaandam

Dinsdag 1 november
19.00 uur – gezongen H. Mis

R.K. Parochie St. Odulphus
Dorpsstraat 570 Assendelft

Dinsdag 1 november
19.00 uur – gezongen H. Mis