Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Vieringen Wat, Waar, Wanneer?

Kerstvieringen in de Zaanse R.K. kerken

Parochiekerk H. Bonifatius

Oostzijde 12, Zaandam
Vrijdag 24 december, vooravond van Kerstmis
15.30 u.: gezongen H. Mis
celebrant: N.C.J. Kerssens, pr.
toegang met van te voren bekomen toegangskaart!

Zaterdag 25 december, Hoogfeest van Kerstmis
9.30 u.: gezongen H. Mis
celebrant: E.J. van Teijlingen, pr.
toegang met van te voren bekomen toegangskaart!

Zondag 26 december, Feest van de H. Familie
9.30 u.: gezongen H. Mis
celebrant: N.C.J. Kerssens, pr.
tijdens de Mis kinderkerk door de Jeugdwerkgroep!

Parochiekerk H. Maria Magdalena
Kalf 160, Zaandam
Zaterdag 25 december, Hoogfeest van Kerstmis
11.00 u.: gezongen H. Mis
celebrant: N.C.J. Kerssens, pr.
toegang met van te voren bekomen toegangskaart (reeds vol!)

Zondag 26 december, Feest van de H. Familie
11.00 u.: gezongen H. Mis
celebrant: N.C.J. Kerssens, pr.

Parochiekerk H. Odulphus
Dorpsstraat 570, Assendelft
Zaterdag 25 december, Hoogfeest van Kerstmis
10.00 u.: gezongen H. Mis
celebrant: F.J. Bunschoten, pr.
aanmelden voor toegang via:
https://meevieren.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/hodulphusparochieassendelft/

en:

12.00 u.: gezongen H. Mis
celebrant: F.J. Bunschoten, pr.
aanmelden voor toegang via:
https://meevieren.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/hodulphusparochieassendelft/

(25 dec. Odulphuskerk open voor bezoek aan Kerststal 14.00-15.00 u.)

Zondag 26 december, Feest van de H. Familie
10.00 u.: gezongen H. Mis
celebrant: F.J. Bunschoten, pr.

Parochiekerk H. Petrus
zie: www.st-petrusparochie.nl

Parochiekerk H. Maria Magdalena
zie: www.mariamagdalenawormer.nl

Parochiekerk H. Jozef
Veldbloemenweg 2, Zaandam
Zaterdag 25 december, Hoogfeest van Kerstmis
10.00 u. Woord- en Communieviering

Parochie HH. Martelaren van Gorcum
zie: www.goedespoor.nl

Wij wensen alle betrokkenen een goede voortzetting van de Advent en gezegende voorbereiding op het komende Kerstfeest.