Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Vastenaktie 2022

Wombong_004

Help in Kameroen een kerk bouwen
Doet u mee? Als drie parochies, de Odulphuskerk, de Maria Magdalenakerk en de Apostelkerk (Beverwijk) slaan wij de handen ineen. We willen een laatste duwtje geven om een project te laten slagen. Broeder H. Welters vraagt onze hulp in de vorm van gebed en financiële gave. De katholieke gemeenschap in Wombong groeide de afgelopen jaren uit zijn voegen. De kerk is letterlijk te klein. Momenteel gaan de kerkgangers naar de Mis en plechtigheden in schoollokaaltjes. Mgr. A. Nkea Fuanya, aartsbisschop van Bamenda heeft daarom ingestemd met de bouw van een nieuw, groter katholiek kerkgebouw dat de parochianen in Wombong nodig hebben. De muren en gevel van de kerk moeten bovendien beschermd zijn tegen modderstromen van het regenseizoen. Vandaar dat behalve kerkmuren ook een keermuur moeten worden opgetrokken. De kerkbouw biedt werkgelegenheid aan de plaatselijke aannemers en leveranciers van materialen maar ook de gelovigen zelf helpen zoveel mogelijk mee en architect-broeder Welters coördineert de bouw. Er is dus nog € 21.700,- nodig.

Laten we in deze Veertigdagentijd iets geven voor onze geloofsgenoten en iets uitsparen van onze eigen overvloed. Dat dit Vastenaktieproject gezegend mag worden.

De bankrekeningnummers waarop u een bijdrage kunt doen zijn voor de H. Maria Magdalenaparochie NL36INGB0000246431 (onder vermelding van ‘Vastenaktie Kameroen 2022’) en voor de H. Odulphusparochie NL80RABO0103501398 (ook weer onder vermelding van ‘Vastenaktie Kameroen 2022’).