Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Vastenactie

evangelie

Gedurende de Veertigdagentijd 2021 worden ook in onze Zaanse parochies weer Vastenacties gehouden.

Doe mee een kijk op: www.vastenactie.nl of lees het in uw parochieblad.

Het is tevens mogelijk houdbare voedingsmiddelen bij verschillende van onze kerken te brengen. Deze etenswaren worden regelmatig door de Voedselbank opgehaald en aan cliënten ter beschikking gesteld. Veel gezinnen komen de crisis nauwelijks door.

Vergeet de noodlijdende niet.

Denk aan je medemens, help mee.

Om ons uit te dagen schreef St. Jacobus de Apostel al: Een geloof dat zich niet in daden omzet is dood (vgl. Jak. 2,17)!