Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Vasten acties in onze parochies

vastenactie kameroen Odulphus Assendelft Maria Magdalena Zaandam Kalf

Vastenaktie in de St. Bonifatiusparochie voor Ghana

Straatkinderen in Kumasi: In de oude miljoenenstad Kumasi is een markt naast en vuilnisbelt het hart van de stad. Daar leven zo’n 20.000 kinderen vanaf amper 10 jaar oud op straat. Vaak meisjes uit het noorden van het land. Ze proberen wat geld te verdienen door zware vrachten in grote manden te vervoeren. Omdat de landbouw veel last heeft van het veranderende klimaat sturen wanhopige ouders hu kinderen naar de stad zonder de gevaren te kennen. Door verkrachtingen zijn veel meisjes al jong tienermoeder. Aan de rand van de markt staat St.-Paul’s church. Geen enkel kind verdient zo’n straatleven, vindt de parochie. Er moet iets gebeuren. Daarom zijn een opvanghuis en een school gestart. De zusters ‘Dochters van Liefde’, een congregatie gesticht door de H. Vincentius de Paul, houden dit project draaiend. Deze toegewijde vrouwen spreken de talen en hebben als meisje soms het zelfde leed meegemaakt maar zijn hieruit gered. Producten van de naaischool van de meisjes, het ‘Vocational Training Center’, zijn af en toe al te koop geweest in de Bonifatiuskerk. Het is een interne vakopleiding waar ook menselijke, sociale en geestelijke vorming een plek heeft. Na twee jaar vormt een staatsdiploma de bekroning, en kunnen de jonge vrouwen voor zichzelf en hun naasten zorgen. Een jonge parochiane van de Zaandamse Bonifatiuskerk trok in 2016 als lekenmissionaris naar Ghana en is nog altijd volop actief voor het werk van de zusters. Steun de straatmeiden van Kumasi!

Geef gul aan NL42INGB0000106061, o.v.v. ‘Vastenaktie Bonifatiusparochie Ghana’.

 

Vastenaktie in de St. Odulphusparochie voor Kameroen

De Odulphuskerk te Assendelft houdt haar Vastenaktie voor de aanbouw van een derde klaslokaal in de St.-Anthonyschool in Njinikom. Het succes van de Vastenaktie van vorig jaar voor twee klassen voor technisch onderwijs heeft het mogelijk gemaakt om alvast een begin te maken met de bouw dit derde lokaal.

Deze school is tussen 2003 en 2007 geheel gerenoveerd en uitgegroeid tot een van de beste scholen in de wijde omgeving. Er zitten nu 550 kinderen op de school. Daardoor is er gebrek aan lesruimte. De Bisschoppelijke Vastenaktie ondersteunt dit project met een verhoging van 30% van de giften. De kosten voor dit derde klaslokaal bedragen € 16.000,- en vanwege de 30% regeling hoeft er ‘maar’ € 12.250,- bij elkaar gebracht te worden. We hoeven dit niet alleen te doen want er werken nog 2 andere parochies uit Beverwijk (www.apostelkerk.nl) en Haarlem (www.josephkerk-haarlem.nl) aan mee. Br. H. Welters, missionaris van Mill Hill en architect, is ter plaatse de aanstuurder van het project en brengt regelmatig verslag uit. Het project verschaft ook werkgelegenheid voor plaatselijke bouwvakkers.

Geef uw bijdrage op de bankrekening van Aktie Kameroen. Giften op deze rekening NL62RABO 0394917367 o.v.v. van ‘Vastenaktie Odulphusparochie Kameroen’ zijn fiscaal aftrekbaar.

Speciale activiteiten:

 • Dinsdag 20 maart ’s avonds: vastenmaaltijd in de pastorie
 • Zondag 25 maart Aktiedag
  10 u: Eucharistieviering met toelichting en collecte
  ’s middags: klaverjassen in de pastorie

 

Vastenaktie 2018 in de H. Maria Magdalenaparochie Kalf voor Zambia

De H. Maria Magdalenaparochie wil het goede werk van de zusters van het HH. Harten van Jezus en Maria (Ss.H.JM) helpen ondersteunen. Doet u mee??

Na het uitbreken van de HIV en AIDS-pandemie hebben de zusters in het stadje Mbala, in het straatarme noorden van Zambia, begin jaren ‘90 hun werkzaamheden verschoven. Hun ziekenhuis werd overgenomen door de overheid en de zusters hebben het ‘Households In Distress’ programma (HID) opgezet. Het doel hiervan: goede gezondheidszorg, en mensen ondersteunen in hu levensonderhoud. Zo wordt HIV/AIDS teruggedrongen. De zusters zijn de enige grote religieuze hulporganisatie in deze regio die op dit terrein hulp verleent. Het weeshuis Sunsuntila en de Victor Braunschool (voor gehandicapte kinderen) zijn twee concrete projecten.  De medewerkers van Vastenaktie waren diep onder de indruk van het werk van de zusters. Daarom kozen zij hen tot doel voor het centrale landelijke project van de Bisschoppelijke Vastenaktie. Daarmee geven ze talloze kinderen en volwassenen hun waardigheid terug.

Ook onze eigen Kalverparochie wil graag de zusters helpen om talloze kinderen en volwassenen hun waardigheid terug te geven.

Geef gul op parochiebankrekening NL05RABO0124901530 o.v.v. ‘Vastenaktie Magdalenaparochie Zambia’.

 

Vastenaktie 2018 in de St. Jozefparochie voor Noord-Ghana

In de Jozefparochie willen we ondersteuning geven aan het werk van de Stichting Barbarugo. Deze is opgericht na het overlijden van pater missionaris Jan Verspeek. Noord-Ghana behoort tot het subsahara-gebied. Er is veel droogte, de werkloosheid is groot. De kweek van bamboe kan een geheel nieuw toekomstperspectief geven.

De stichting heeft als doel: werkloze Ghanezen voorzien van een baan als bamboekweker, ter bestrijding van armoe en honger; de kale droge savannes vol zetten met bamboe, waardoor het klimaat milder wordt, de regen niet verdampt en de natuur weer terugkomt; werklozen met een opleiding functies geven in de organisatie (voorkomt bootvluchtelingen); het voorkomen van illegale houtkap uit de tropische bossen; het oprichten van bamboeverwerkende industrieën.

Geef gul op parochiebankrekening NL26INGB0000665263 o.v.v. ‘Vastenaktie Jozefparochie Ghana’.

Speciale activiteiten:

 • Zondag 18 februari: Start Vastentijd; Koffie met gebak
 • Zondag 25 februari: Puzzeltocht/spelletjesmiddag + lunch
 • Zondag 4 maart: Koffie met gebak
 • Vrijdag 9 maart: Halfvasten spelen (Rummikub/klaverjassen en scrabble)
 • Zondag 11 maart: Koffie met gebak
 • Zaterdag 17 maart: High tea en workshop
 • Zondag 18 maart: Koffie met gebak
 • Zaterdag 24 maart: Palmpasenstokken maken van 11-12 uur; 10-11 uur is er communie-catechese
 • Zondag 25 maart: Feestelijke Slotdag met Rad van Fortuin

Alle bovenstaande activiteiten zijn onder voorbehoud. Als er sprake is van te weinig deelnemers dan is het mogelijk dat de betreffende activiteit niet door zal gaan. Dus geef u allen op tijd op bij Mieke Niekus of Jolanda Luitjes. Vanaf zondag 11 februari zal het programmaboekje met alle informatie achter in de Jozefkerk liggen.