Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

TmG: Wat is het verschil tussen Bijbel en Koran?

Twitteren met God 1.14-kaft-koran

De Bijbel: waar of niet waar?

 

Moslims geloven dat de Koran letterlijk aan Mohammed gedicteerd is door God in het Arabisch. De teksten erin zijn voor hen heilig. Dat laatste geldt ook voor de Bijbel: als christenen geloven we dat de schrijvers van de Bijbel door de Heilige Geest geïnspireerd werden (maar deze niet gedicteerd kregen van God). Dezelfde Heilige Geest helpt de lezer de Bijbel op de juiste manier te lezen. De woorden op zich zijn dood totdat ze gelezen worden.

Wat de inhoud betreft: de Koran ontkent dat Jezus de Zoon van God was en dat Hij gedood en verrezen is. Daarmee wordt ook de waarheid ontkend dat God in Jezus mens is geworden omdat Hij van ons houdt.

 

> Lees meer in het boek

 

TWEET: De Bijbel zegt dat Jezus de Zoon van God is, wat in de Koran ontkend wordt. God inspireerde de Bijbelschrijvers, maar dicteerde de tekst niet, zoals in de Koran.

 

Uit de Wijsheid van de Kerk

Welke functie vervult de Heilige Schrift in het leven van de Kerk?

De Heilige Schrift geeft aan het leven van de Kerk steun en kracht. Voor de kinderen van de Kerk is zij vastheid in het geloof, en voedsel en bron van geestelijk leven. Zij is de ziel van de theologie en van de pastorale prediking. De psalmist zegt: “Uw Woord is een lamp voor mijn voeten, het is een licht op mijn pad” (Ps. 119, 105). Daarom spoort de Kerk aan tot veelvuldige lezing van de Heilige Schrift, want “de Schriften niet kennen, betekent Christus niet kennen” (H. Hiëronymus). [CCKK 24]

 

Kijk HIER om verder te lezen!