Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

TmG: Waarom mariadevotie als Maria geen God is?

Twitteren met God 1.39 plastic mariabeeldjes Maria devotie Katholiek Zaanstreek Zuid

Maria en engelen

 

Maria is niet God. Ze is echter wel de moeder van God. Vanwege die bijzondere rol kunnen we haar vereren. Vereren is iets anders dan aanbidding: dat laatste komt alleen God toe. Mariaverering is geworteld in de Bijbel. Zo voorspelde Maria al toen ze van Jezus zwanger was: “Voortaan prijzen alle generaties mij zalig” (Luc 1,48).

Het gebed ‘Weesgegroet’ is opgebouwd uit verschillende zinnen uit de Bijbel. De aartsengel Gabriël zei tegen Maria: “Wees gegroet, vol van genade, de Heer is met U” (Luc 1,28), en Maria’s nicht Elizabeth zei: “Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot” (Luc 1,42). Het gebed ‘Weesgegroet’ en andere Mariagebeden vind je in de #TwGOD-app.

 

> Lees meer in het boek

 

TWEET: Jezus wees Maria aan als moeder van iedereen. Daarom kunnen we tot haar bidden en haar vragen om een goed woordje voor ons te doen bij Jezus.

 

Uit de Wijsheid van de Kerk

Hoe bidt de Kerk tot Maria?

Vooral met het ‘Weesgegroet’, het gebed waarin de Kerk de voorspraak vraagt van de Maagd. Andere mariale gebeden zijn de Rozenkrans, de Akathistos-hymne en de Paraclisis, evenals de hymnen en Kantieken uit de verschillende christelijke tradities. [CCKK 563]

Hoe luidt het ‘Wees Gegroet’ (Ave Maria)?

Wees gegroet, Maria,
vol van genade,
de Heer is met u.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Latijn

Ave Maria, gratia plena.
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

[Youcat 480]

Hoe bidden we de rozenkrans?

 1. Kruisteken: In de naam van de Vader…
 2. Geloofsbelijdenis: Ik geloof in God…
 3. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd  en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
 4. Ik groet U, dochter van God de Vader. Wees gegroet … Ik groet U, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet … Ik groet U, Bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet …
 5. Eer aan de Vader …
 6. Hierna volgen de tientjes van de rozenkrans. (Bij elk tientje wordt een geheim van de rozenkrans gelezen (zie hieronder).)
  • Onze Vader …
  • 10 x Wees gegroet … (eerste tientje van de rozenkrans)
  • Eer aan de Vader …
  • Onze Vader …
  • 10 x Wees gegroet … (tweede tientje van de rozenkrans)
  • Eer aan de Vader …
  • Onze Vader …
  • 10 x Wees gegroet … (derde tientje van de rozenkrans)
  • Eer aan de Vader …
  • Onze Vader …
  • 10 x Wees gegroet … (vierde tientje van de rozenkrans)
  • Eer aan de Vader …
  • Onze Vader …
  • 10 x Wees gegroet … (vijfde tientje van de rozenkrans)
  • Eer aan de Vader …

De blijde geheimen (Maandag, Zaterdag)

1. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria

2. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth

3. Jezus wordt geboren in een stal van Bethlehem

4. Jezus wordt in de tempel opgedragen

5. Jezus wordt in de tempel wedergevonden

De droevige geheimen (Dinsdag, Vrijdag)

1. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader

2. Jezus wordt gegeseld

3. Jezus wordt met doornen gekroond

4. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië

5. Jezus sterft aan het kruis

De glorievolle geheimen (Woensdag, Zondag)

1. Jezus verrijst uit de doden

2. Jezus stijgt op ten hemel

3. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen

4. Maria wordt in de hemel opgenomen

5. Maria wordt in de hemel gekroond

De geheimen van het Licht (Donderdag)

1. Jezus’ doop in de Jordaan

2. Jezus’ openbaring op de bruiloft van Kana

3. Jezus verkondigt het Rijk van God en roept op tot bekering

4. Jezus’ wonderbaarlijke gedaanteverandering op de berg Tabor

5. Jezus stelt de Eucharistie in tijdens het Laatste Avondmaal

[Youcat 481]

Wat voor eredienst wordt de heilige Maagd gebracht?

Dat is een bijzondere eredienst, maar verschilt wezenlijk van de eredienst van aanbidding, die alleen aan de heilige Drie-eenheid wordt gebracht. Deze eredienst van speciale verering vindt haar bijzondere uitdrukking in de liturgische feesten die aan de Moeder van God gewijd zijn, en in het gebed tot Maria, zoals de rozenkrans, die een samenvatting is van heel het evangelie. [CCKK 198]

Mag men Maria aanbidden?

Nee. Alleen God mag men aanbidden. Maar Maria mogen we vereren als de Moeder van onze Heer.

Onder aanbidding verstaan we de deemoedige, onvoorwaardelijke erkenning van de absolute verhevenheid van God boven alle schepselen. Maria is een schepsel, net als wij. In het geloof is zij onze Moeder. En ouders moeten wij eren. Dat is Bijbels, want Maria zelf zegt: ‘Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen’. Zo kent de Kerk Mariabedevaartsoorden, feestdagen, liederen en gebeden die betrekking hebben op Maria, zoals de rozenkrans. Dit is een beknopte samenvatting van de Evangeliën. [Youcat 149]

 

Kijk HIER om verder te lezen!