Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

TmG: Waarom is bidden soms zo moeilijk of saai?

TwG-3.05-kinderfietsjes

Persoonlijk gebed

Soms ervaren mensen dat het moeilijk is om te bidden, misschien juist als het allemaal goed leek te gaan. Voor bidden is van tijd tot tijd doorzettingsvermogen, trouw en volharding nodig. Maar wanhoop niet: je mag er zeker van zijn dat God er altijd is. Hij helpt je altijd als je echt hulp nodig hebt, al is het soms op een onverwachte manier. God steekt zijn hand naar je uit, daar mag je op vertrouwen (Mat 14,31). Durf jij zijn hand aan te nemen?

> Lees meer in het boek

TWEET: Alles wat je doet vraagt om een investering, bidden ook. Als jij je best doet, helpt God je bidden. Hij is er ook als je het niet merkt!

 

Uit de Wijsheid van de Kerk

Waarom is het gebed een strijd?

Het gebed is een gave van de genade, maar veronderstelt steeds een vastbesloten antwoord van onze kant, want wie bidt strijdt tegen zichzelf, tegen de mentaliteit van de omgeving en vooral tegen de Verleider, die alles doet om hem af te leiden van het gebed. De strijd van het gebed kan niet losgemaakt worden van de vooruitgang in het geestelijk leven. Men bidt zoals men leeft, omdat men leeft zoals men bidt. [CCKK 572]

Zijn er tegenwerpingen tegen het gebed?

Naast onjuiste opvattingen erover, zijn er velen die menen dat zij geen tijd hebben om te bidden, en dat bidden geen nut heeft. Degenen die wel bidden kunnen ontmoedigd raken ten overstaan van de moeilijkheden en de schijnbare mislukkingen. Om deze hindernissen te overwinnen, zijn de nederigheid, het vertrouwen en de volharding noodzakelijk. [CCKK 573]

 

Waarom is het gebed soms een gevecht?

De spirituele meesters uit alle tijden hebben hun groei in het geloof en in de liefde voor God vaak omschreven als een gevecht op leven en dood. Het strijdtoneel is daarbij altijd het innerlijk van de mens. Het wapen van de christen is het gebed. Wij kunnen ons laten overwinnen door onze zelfzucht, ons verliezen in onbelangrijke zaken – of God winnen.Wie bidden wil, moet vaak eerst zichzelf overwinnen. Wat tegenwoordig ‘geen zin’ heet, kenden de woestijnvaders ook al als lethargie of lauwheid (akedia). Zich niet tot God aangetrokken voelen is een groot probleem in het geestelijke leven. Ook de tijdgeest ziet geen zin meer in het gebed en in onze volle agenda is er geen gaatje meer voor te vinden. We moeten dan ook de strijd aanbinden tegen de verleider die alles uit de kast haalt om de mens af te houden van zijn overgave aan God. Als God niet zou willen dat wij Hem in het gebed konden vinden, zouden we de strijd niet winnen. [Youcat 505]

 

Is bidden niet eigenlijk een soort gesprek met jezelf?

Het is juist kenmerkend voor het gebed dat je van ik naar jij geraakt, van egocentrisme naar radicale openheid. Wie werkelijk bidt, kan ervaren dat God spreekt – en dat Hij vaak anders spreekt dan wij zouden willen of verwachten.

Ervaren bidders vertellen dat je vaak anders uit een gebed komt dan je eraan begonnen bent. Soms worden verwachtingen vervuld: je bent treurig en wordt getroost; je bent moedeloos en krijgt nieuwe kracht. Het kan echter ook gebeuren dat je zorgen wilt vergeten en alleen nog maar onrustiger wordt; dat je met rust gelaten wilt worden en juist een opdracht krijgt. Een werkelijke ontmoeting met God zoals die in het gebed steeds weer plaatsvindt, kan onze voorstellingen van God en van het gebed aan stukken slaan. [Youcat 506]

 

Wat als je merkt dat bidden niet helpt?

Het bidden is niet op zoek gaan naar oppervlakkig succes, maar naar de wil en de nabijheid van God. Juist het schijnbare zwijgen van God is een uitnodiging om nog een stap verder te gaan – in totale overgave, grenzeloos geloof, oneindige verwachting. Wie bidt, moet God de gehele vrijheid laten om te spreken wanneer Hij dat wil, te vervullen wat Hij wil, en zich te geven zoals Hij het wil.

We zeggen vaak: Ik heb vaak gebeden – en het heeft niets geholpen. Misschien bidden we niet intensief genoeg. Zo vroeg de heilige Pastoor van Ars ooit aan een medebroeder die over zijn gebrek aan succes klaagde: ‘Je hebt gebeden – je hebt gezucht (…) maar heb je ook gevast, heb je gewaakt?’ Het zou ook kunnen zijn dat we God om de verkeerde dingen vragen. Zo zei Theresia van Avila ooit eens: ‘Bid niet om lichtere lasten, bid om een sterkere rug!’ [Youcat 507]

 

Wat moet je doen als je bij het bidden niets voelt of zelfs een weerzin tegen het gebed voelt?

Verstrooidheid bij het bidden, het gevoel van innerlijke leegte en uitdroging, ja zelfs de weerzin tegen het bidden zijn ervaringen die elke bidder weleens heeft. Om dan trouw vol te houden is op zichzelf al een gebed.

Zelfs de heilige Theresia van Lisieux voelde langere tijd niets van Gods liefde. Kort voor haar dood werd ze ’s nachts bezocht door haar zuster Céline. Ze zag dat Theresia de handen verstrengeld had. ‘Wat doe je? Probeer te slapen’, zei Céline. ‘Dat kan ik niet. Ik lijd te erg. Maar ik bid’, antwoordde Theresia. ‘En wat zeg je tegen Jezus?’ – ‘Ik zeg niets tegen Hem. Ik heb Hem lief.’ [Youcat 508]

 

Kijk HIER om verder te lezen!