Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

TmG: Vragen over het geloof? Is het logisch?

TwG Twitteren met God 1.09 standbeeld geloof logisch vragen stellen verstand

Mag ik vragen stellen over het geloof? Is het logisch om te geloven?

Schepping of toeval?

Vragen stellen is essentieel, want op die manier denk je na over het geloof. Zo kun je dieper doordringen tot de waarheid van het geloof en beter vatten wat het betekent dat God van jou houdt

De kern van het christelijke geloof is alleen te begrijpen door stil te staan bij Gods liefde voor iedere mens. We kunnen Hem deels leren kennen door wat Hij van zichzelf laat zien (openbaart). Toch zullen er ook vragen onbeantwoord blijven, omdat God nu eenmaal niet altijd in een antwoord te vatten is. God is altijd groter!

> Lees meer in het boek

TWEET: Jouw vragen laten zien dat God je bezig houdt. Door te vragen kun je de logica van het geloof inzien met je hoofd, en aanvoelen met je hart.
 
 

Uit de Wijsheid van de Kerk

Waarom leeft in de mens het verlangen naar God?

God zelf heeft, door de mens naar zijn beeld te scheppen, in zijn hart het verlangen gegrift om Hem te zien. Ook al wordt dit verlangen dikwijls miskend, God houdt niet op de mens naar zich toe te trekken, opdat hij leeft, en in Hem die volheid vindt van waarheid en geluk, waarnaar hij zonder ophouden op zoek is. Van nature en krachtens roeping is de mens dus een godsdienstig wezen, dat in staat is in gemeenschap te treden met God. Deze intieme en vitale band met God, verleent de mens zijn fundamentele waardigheid. [CCKK 2]

Waarom zoeken wij naar God?

God heeft een verlangen in ons hart gelegd waarmee wij Hem kunnen zoeken en vinden. De H. Augustinus zegt: “U hebt ons naar u toe geschapen, en rusteloos is ons hart tot het rust vindt in u.” Dit verlangen naar God noemen wij religie.

Het hoort bij de natuur van de mens dat hij zoekt naar God. Heel zijn streven naar waarheid en geluk is uiteindelijk een zoeken naar wat hem volstrekt draagt, volstrekt bevredigt, volstrekt in dienst neemt. Een mens is pas dan helemaal zichzelf als hij God gevonden heeft. “Wie de waarheid zoekt, zoekt God, of hij dat nu weet of niet” (H. Edith Stein). [Youcat 3]

 

Kijk HIER om verder te lezen!