Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Teen Spirit bijeenkomsten

Katholiek Zaanstreek Zuid

Alle tieners en jongeren zijn van harte uitgenodigd voor weer een avondje Teen Spirit. Op de volgende vrijdagavonden zijn jullie van harte welkom in de pastorie van de H. Odulphus, aanvang 19.45 uur tot 21.00 uur:

Vrijdag 27 september, 11 oktober, 8 november, 13 december 2019. In het nieuwe jaar 2020 : 10 januari, 14 februari, 13 maart, 10 april, 8 mei, 12 juni.

Voor vragen over kerkelijke thema’s staan wij op deze avonden altijd open. Kom gerust gezellig samen met een vriend of vriendin!