Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Teen Spirit bijeenkomsten

Katholiek Zaanstreek Zuid

Alle tieners en jongeren zijn van harte uitgenodigd voor weer een avondje Teen Spirit in de pastorie van de H. Odulphus, aanvang 19.45 uur tot 21.00 uur.

Op vrijdag 10 mei a.s. hebben we het over de Moeder Gods, Maria.

Op vrijdag 21 juni is het thema het Sacrament van het huwelijk.

Voor vragen over deze thema’s staan wij op deze avonden altijd open. Kom gerust gezellig samen met een vriend of vriendin!