Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Stille Omgang in Amsterdam – gaat u ook mee?

Stille Omgang Jongeren Programma Amsterdam

Ieder jaar in de maand maart lopen duizenden mannen en vrouwen in zwijgende verbondenheid de Stille Omgang. Deze nachtelijke stille pelgrimstocht viert u door het centrum van Stille Omgang Amsterdam routeAmsterdam, langs de route die de pastoor van de H. Nicolaaskerk op 15 maart 1345 liep. Hij was toen getuige van een eucharistisch wonder in het huis van een zieke man aan de Kalverstraat en droeg het H. Sacrament terug naar de kerk.

Doet u ook mee?

Wilt u per bus met deze bedevaart mee vanuit onze parochies georganiseerd? Geef u dan op  via het contactformulier van deze website met vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail. Gaarne voor 14 maart reageren.

De opstapplaats is de St. Bonifatius pastorie, Oostzijde 12 Zaandam.
Vertrektijd: zaterdag 18 maart 22.00 u.
Buskosten: € 13,- pp. (betalen bij vertrek in de pastorie).

De bus brengt ons rond 2.00 u. weer bij de pastorie terug.

 

Ook is er een speciaal jongeren programma in de H. Mozes en Aäron kerk: www.so17.nl

 

Zo ging het eerder vorige eeuw in die nacht: