Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Scholen in onze kerken: lessen en Kerstmis

Schoolkerstviering-Oog-op-Assendelft

In november en december is er vanuit onze parochies veel contact geweest met een aantal basisscholen in de regio.

Begin december heb ik met zuster Maria Iuxta Crucem twee lessen gegeven aan de groepen 7 en 8 van ICBS De Vuurvogel over het Christendom.
Die klassen kwamen vervolgens ook nog in de H. Maria Magdalenakerk voor een rondleiding. Ze kregen een uitleg over het gebouw, en de betekenis van verschillende elementen die te zien zijn, want er is zoveel moois te vertellen! In de sacristie konden ze ook heel wat paramenten, boeken, en heilig vaatwerk bewonderen en legde ik ook uit wat de betekenis was, waarom we verschillende kleuren gebruiken, waar alles voor wordt gebruikt, en zo verder. Tot slot mochten de kinderen een speciale speurtocht doen en mochten ze ook in kleine groepjes onder begeleiding naar de koorzolder om vandaar de kerk te kunnen zien. Een heel avontuur, vooral voor een heel aantal kinderen die de kerk en het christendom nog nooit zo hadden meegemaakt.

In de week voor Kerstmis zijn ook meerdere scholen in onze kerken geweest voor hun kerstvieringen.
ICBS De Vuurvogel was met alle kinderen op donderdag in de H. Maria Magdalenakerk en luisterden naar het verhaal van de jonge herder die op weg was om fluit te gaan spelen voor de nieuwe Koning, afgewisseld met liedjes gezongen door verschillende klassen.

ICBS Het Koraal kwam de dag daarvoor in Assendelft in de H. Odulphuskerk in twee groepen en had een mooie afwisseling van liedjes die de klassen hadden geleerd met een verhaal dat als boodschap wilde meegeven dat de pasgeboren Jezus ons de kracht en inspiratie geeft om het licht in de wereld door te geven. Een van die kerstvieringen werd ook vastgelegd in foto’s door Oog op Assendelft.

Katholieke Basisschool De Regenboog was op donderdag in de H. Odulphuskerk. De twee locaties van de school speelden elk in hun eigen viering het verhaal uit van twee figuren, de hulp van één van de wijzen, en een herdersmeisje, die allebei iets moois hadden mogen leren door hun ontmoeting met de kleine Jezus in de stal. Ook daarbij werd weer uitvoerig gezongen door de kinderen.

 

U ziet het, onze kerken hebben weer veel kinderen, en ook hun ouders, te gast mogen hebben. Zo willen we als parochies graag een hulp zijn om de Boodschap van Jezus Christus te brengen. In die contacten met de scholen zullen we blijven zoeken hoe we zo goed mogelijk daarin kunnen samenwerken.