Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Samen Palmpaasstokken maken voor Palmzondag

palmpasenstokken palmpaasstokken Palmzondag Katholiek Zaanstreek Zuid

Het is al bijna Palmzondag! Dan gedenken we hoe Jezus in de stad Jeruzalem werd ingehaald door mensen die naar Hem wuifden met palmtakken.

In de Odulphuskerk gaan we samen palmpasenstokken maken. Kom op zaterdagmiddag 8 april om 14 uur naar de kerk. In de kapel worden alle kinderen verwacht. Er is ook een glaasje limonade voor iedereen. Neem een kaal houten kruis mee. Versiermateriaal mag je ook meebrengen, maar hebben wij ook hier. Jullie krijgen in elk geval allemaal een palmtakje om aan je palmpasenstok vast te maken. Waar je wel voor moet zorgen: een haantje van brood. Dit kun je bij de bakker verkrijgen. Maak je stok zo mooi mogelijk voor de processie van zondag! Dan kunnen we Jezus met nog meer hulde en liefde eren, en voor Hem zingen: Hosanna!

Ook in de Maria Magdalenakerk zullen we samen palmpasenstokken maken: op zondag 9 april om 9 uur in de pastorie, gelijk voor de H. Mis waarin je dan in processie mee kan lopen.