Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Priesters

Pastoor Bunschoten

Pastoor Bunschoten

Dorpsstraat 570, 1566 BZ Assendelft
075-6874385; 06-41168657

DEKEN F.J. BUNSCHOTEN

Dorpsstraat 570, 1566 BZ Assendelft
075-6874385 / 06-41168657

Floris Joachim Bunschoten (*1978) groeide op in Haarlem. 1997-2003 volgde hij zijn theologische en filosofische studies aan het diocesaan Groot-Seminarie St. Willibrord. Sinds zijn priesterwijding (2004) is hij pastoraal werkzaam binnen de Zaanse regio.

Parochieverband Zaanstreek kent 7 geloofsgemeenschappen en locaties:

1. de St. Bonifatiuskerk te Zaandam;
2. de St. Petruskerk te Krommenie;
3. de HH. Martelaren van Gorcumkerk te Koog a/d Zaan;
4. de St. Odulphuskerk te Assendelft;
5. de St. Jozefkerk te Zaandam;
6. de H. Maria Magdalenakerk te Wormer
7. en tenslotte nòg een H. Maria Magdalenakerk te Zaandam.

Van deze bovengenoemde parochies is Bunschoten pastoor, daarnaast is hij deken van het dekenaat Zaanstreek-IJmond.

Collegae van deken Bunschoten binnen het pastoraal team van de Zaanse r.-k. parochies zijn:

kapelaan N.C.J. Kerssens;
diaken J.G. Hoekstra
en pastoraal werker M.L.C. Bruijns.

Kapelaan Kerssens

Kapelaan Kerssens

Kapelaan N.C.J. Kerssens

Oostzijde 12 

1502 BG  ZAANDAM 

06-44206738

Nicolaas C.J.  Kerssens (*1979) groeide op in Wormerveer. 1999-2007 volgde hij zijn theologische filosofische studies aan het diocesaan groot seminarie St. Willibrord. In 2008 wijdde bisschop Jozef Punt hem tot priester. Vervolgens was hij werkzaam in parochies te Haarlem, Beverwijk en de kustregio bij Bloemendaal en Zandvoort. In 2018 werd hij tot parochievicaris binnen het pastorale team van de r.-k. parochies van de Zaanstreek benoemd.

U kunt de kapelaan voor al uw pastorale vragen benaderen.

Schrijf Pastoor Bunschoten
  Schrijf Kapelaan Kerssens
   Diaken J.G. Hoekstra

   Diaken J.G. Hoekstra

   Diaken J.G. Hoekstra
   Lemelerberg 67
   3825 CH Amersfoort
   06-41225063

   Jeroen G. Hoekstra (*1973) studeerde filosofie en was eerder werkzaam binnen het kerkelijk werk pastoraal werkende, dekenaal medewerker en werker binnen de bisdomorganisatie.
   In 2015 ontving hij de diakenwijding. De bisschop benoemde hem in de parochieregio waarbinnen Aalsmeer, Uithoorn, De Kwakel en Kudelstaat vallen. Na het emeritaat van de pastoors Broersen en Bus werd hij tevens benoemd voor de Jozefparochie.
   Vervolgens breidde zijn werkgebied zich over heel de Zaanstreek uit.
   Diaken J. Hoekstra is gehuwd en vader van een gezin.
   U kunt de diaken voor al uw pastorale vragen benaderen.

    

   Pastoraal werker M.L.C. Bruijns

   Pastoraal werker M.L.C. Bruijns

   pastoraal werker M.L.C. Bruijns
   Blok 1
   1561 TD Krommenie
   075-6281208

   Na in diverse parochies werkzaam te zijn geweest werd Matthé L.C. Bruijns (*1961) in 1992 benoemd tot pastoraal werker van de Petrusparochie. In de loop der jaren breidde zijn werkgebied zich over heel de Zaanstreek uit.
   Pastoraal werker M. Bruijns is gehuwd en vader van een gezin.
   U kunt de pastoraal werker voor al uw pastorale vragen benaderen.

   Schrijf Diaken Hoekstra
    schrijf M.L.C. Bruijns