Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Priester voor de Bonifatiuskerk

kapelaan N.C.J. Kerssens

Onlangs is kapelaan N. (Nico) C.J. Kerssens in de pastorie van de H. Bonifatiusparochie komen te wonen. Zijn adres is gewijzigd in Oostzijde 12, 1502 BG Zaandam. In de voorafgaande jaren woonde kapelaan Kerssens in Krommenie en Wormer. Daarvoor was hij pastor te Haarlem en Beverwijk.

De Zaandamse stadsparochie heeft in kapelaan Kerssens weer een eerstaanspreekbare geestelijke gekregen. Sinds het overlijden van pastoor A.F.M. Goedhart in november 2020 is de parochie in diens geest moedig verder gegaan en een welkom thuis gebleven voor iedereen die God en medemens zoekt. Dit dankzij medewerkers die zich met al hun krachten inzetten.

Nu de donkere dagen aanbreken is het fijn dat er in de pastorie weer licht brandt.

De kapelaan ontmoet u graag. Benader hem gerust bij vragen, verzoeken, de wens tot gesprek of pastorale ondersteuning. Of kom gewoon eens gezellig op de koffie, bijvoorbeeld op dinsdagochtend.

Graag wens ik de kapelaan en de Bonifatiusparochie Gods zegen toe.

Samen met diaken J.G. Hoekstra, pastoraal werker M.L.C. Bruijns en ondergetekende hoopt kapelaan Kerssens nog vele jaren de zielzorg binnen de Bonifatiusparochie en de andere parochies van Samenwerkingsverband Zaanstreek te mogen uitoefenen temidden van u allen.

pastoor-deken F.J. Bunschoten
deken van Zaanstreek – IJmond