Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Pinksteren: Missen en Vespers

afbeelding Pinksteren

Een Zalig Pinksteren wordt u toegewenst!
Het Pinksterfeest sluit de Paastijd af en viert de komst van de Heilige Geest, die neerdaalde over de jonge Kerk. H. Geest, kom ook nu.
Tweede Pinksterdag is de gedachtenis van Maria, Moeder van de Kerk.

De tijden van de vieringen zijn op het Hoogfeest van Pinksteren in onze parochies als volgt.

Sint Bonifatiuskerk, Oostzijde 12
zaterdag 4 juni 19.00 uur: Eucharistieviering
zondag 5 juni 9.30 uur: Hoogmis
maandag 6 juni 9.30 uur: Eucharistieviering

Sint Odulphuskerk, Dorpsstraat 570
zaterdag 4 juni 19.00 uur: Eucharistieviering
zondag 5 juni 10.00 uur: Hoogmis
17.00 uur: Vespers
maandag 6 juni 10.00 uur: Eucharistieviering

H. Maria Magdalenakerk, Kalf 160
zondag 5 juni 11.00 uur: Hoogmis