Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Pastoor Goedhart 50 jaar priester – UPDATE

Pastoor Goedhart

Als missionaris uitgezonden worden naar Angola. Dat was zijn droom. Het liep anders. Hij werd priester hier in Nederland. Ook een avontuur!

We hebben het over André Goedhart. Hij werd in een Medembliks gezin geboren op 1 mei 1938 als jongste van vier zonen. In Hattem en Germert bereidde hij zich erop voor pater te worden bij de Congregatie van de H. Geest (de ‘spiritijnen’). Zijn priesterwijding ontving hij op 10 september 1967 uit handen van mgr. Bluyssen. Het was een tijd van zoeken en Goedhart besloot de stap naar het bisdom Haarlem te maken. Jarenlang was hij kapelaan van de H. Pastoor van Arsparochie te Haarlem (1968-1977) en vervolgens werd hij pastoor van de O.L.V. Geboorteparochie te Burgerbrug (1977-1985). Ook was hij (2004-2014) pastoor van de H. Vincentiusparochie te Volendam. 1977-2009 was hij moderator van het Ziekenapostolaat en de maandelijkse ‘Ziekenbrief’ van zijn hand aan de aangeslotenen bij de Ziekenapostolaat werd in die periode een begrip.

32 jaar geleden alweer trad hij aan als pastoor van de St.-Bonifatiusparochie te Zaandam. Nog steeds is hij het gezicht van deze gemeenschap en lid van het pastorale team dat o.a. deze parochie bedient. Voor veel mensen is pastoor Goedhart een rots in de branding door zijn priesterlijke trouw, hartelijkheid en nabijheid aan mensen. Hij is een man van ontmoeting, gastvrijheid, en houdt van een kerk die, letterlijk, ‘open staat’ om mensen te ontvangen. Velen herinneren zich ook nog zijn huishoudster Emma, die in 2003 overleed. Pastoor Goedhart is een verkondiger van de Blijde Boodschap in hart en nieren. Tegen alle hoop in is hij blijven hopen en bidden dat de verzakte Bonifatiuskerk ooit weer in gebruik genomen kon worden, en tot zijn dankbaarheid mocht hij dat vorig jaar inderdaad beleven.

Nu naar een gouden feest. Op de wijdingsverjaardag zelf is hij overigens niet thuis! Hij neemt dan deel aan een hopelijk prachtige reis naar o.a. Fatima.

 

Helaas moeten wij u laten weten dat het feest dd 1 oktober 2017, bij gelegenheid van het Gouden Jubileum van pastoor A.F.M. Goedhart, moet worden uitgesteld.

Dit vanwege het feit dat pastoor, op de laatste dag van zijn vakantie, een lelijke val heeft gemaakt waarbij hij een flinke spierkneuzing in de rug heeft opgelopen die hem het staan en lopen ernstig belemmerd.

Als het aan hem en ons ligt is uitstel zeker geen afstel en zal zijn priesterfeest binnen afzienbare tijd gevierd gaan worden, een datum kunnen we echter nog niet noemen, u hoort daar tijdig over.

Naar aanleiding hiervan zullen er, tot nader bericht, in de Bonifatiuskerk geen vieringen op woensdag en vrijdag zijn.

Parochieraad Sint-Bonifatiusparochie