Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Pastoor Goedhart: 40 jaar Ziekenapostolaat

Pastoor Goedhart ziekenapostolaat

Ten dienste van zieken. Dat tekent een groot deel van het priesterleven van pastoor A.F.M. Goedhart. Op deze 29e juni werd hij daarom in het zonnetje gezet en vierde 40 jaar betrokkenheid bij het Ziekenapostolaat temidden van bestuursleden.

In 1977 trad hij als moderator aan en sindsdien verscheen er gedurende 32 jaar (!) maandelijks een Ziekenbrief van zijn hand. Het Ziekenapostolaat (www.ziekenapostolaat.nl) is een wereldwijde katholieke instelling, ontstaan in ons bisdom te Bloemendaal, die zieken ondersteunt. Maar zij biedt hen ook gelegenheid zelf steun te worden voor anderen door hen handreikingen te doen hun gebeden en ziekzijn met Jezus en Maria voor wereld en Kerk, voor hoop, vrede en bekering, op te dragen. Nog altijd is pastoor Goedhart voorzitter van het stichtingsbestuur en binnenkort is in het programma ‘Vonken van hoop’ op Radio Maria een interview met hem te beluisteren waarin hij terugblikt op deze 40 jaar.

Pastoor A.F.M. Goedhart is ere-kanunnik van het kathedraal kapittel en lid van het pastoresteam dat de pastorale zorg draagt voor de kerken binnen Parochieverband Zaanstreek Zuid.

Foto: penningmeester mevr. Versteeg speldt pastoor Goedhart een ‘Ichtusspeld’ op de revers.