Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Parochiebladen

De Zaancirkel is het gezamenlijk parochieblad van onze drie parochies. De meeste inhoud is in goede samenwerking identiek, een paar dingen zijn nog eigen aan de verschillende parochies, als ze voornamelijk het reilen en zeilen van die betreffende parochie betreffen. Daarom dat u een editie bij elke parochie ziet staan. Veel leesplezier!

Vanwege de omstandigheden is er dit keer voor gekozen om geen papieren versie van de Zaancirkel uit te brengen. We hopen dat u zoveel mogelijk mensen er op kunt attenderen dat het parochienieuws op de website is te lezen! 

(sluitingsdatum volgende editie: tot nader order)

Sluiting kopij voor Het Sluisje: elke week woensdag 22 uur. Het Sluisje verschijnt dan op donderdag

Contacteer Redactie

Uw Naam:

E-mail adres:

Uw bericht:

Bestand bijsluiten:

[recaptcha size:compact]