Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Palmzondag vieren in onze kerken

Palmzondag Katholiek Zaanstreek Zuid gezin

Met Palmzondag begint de Goede Week. In alle drie onze kerken worden op Palmzondag de kinderen verwacht! Zij zullen voorafgaand aan de Eucharistieviering in een mooie stoet door de kerk gaan. Daarmee wordt Jezus Christus geëerd, die Zijn intocht in Jeruzalem, de stad van God, hield. De mensen zongen hun liederen en een ezeltje droeg Jezus door de poort de stad in. Om dit te gedenken houden we de palmpasenprocessie! De palmtakken en palmpasenstokken worden gezegend. Ze kunnen een plek krijgen thuis, of aan iemand gegeven worden die ziek is of alleen. Iemand voor wie je bidt.

 

Gezinsmis H. Maria Magdalenakerk

In de H. Maria Magdalenakerk (Kalf 160 Zaandam) begint de Gezinsmis om 10 uur. Er is palmpasenprocessie en alle kinderen zijn welkom. De palmpasenstok, die je zelf hebt gemaakt in de pastorie die ochtend of thuis, draag je natuurlijk tijdens de rondgang de kerk door. Uitgenodigd worden bijzonder de eerste-communicantjes en hun ouders, groot- en peetouders! De lezingen en preek zijn op de kinderen toegespitst.

 

Mis met Kinderwoorddienst in St. Bonifatiuskerk

In de St. Bonifatiuskerk (Oostzijde 12 Zaandam) begint de H. Mis om 10 uur. Er is palmpasenprocessie en alle kinderen zijn welkom. Breng je thuisgemaakte palmpasenstok mee. In het bijzonder verwachten we de eerste-communicantjes en hun ouders, groot- en peetouders! Terwijl in de kerk de woordliturgie plaatsvindt, wordt er voor de kinderen een Kinderwoorddienst verzorgd!

 

Gezinsmis in H. Odulphuskerk

In de H. Odulphuskerk (Dorpsstraat 570 Assendelft) begint de Gezinsmis om 10 uur. Er is palmpasenprocessie en alle kinderen zijn welkom. De palmpasenstok, die je zelf hebt gemaakt in de kapel van de kerk (zaterdagmiddag) of thuis, draag je natuurlijk tijdens de rondgang de kerk door. De lezingen en preek zijn op de kinderen toegespitst.

 

Latijn

Op de vooravond, zaterdagavond (19 uur) is er in de Odulphuskerk een Gregoriaans gezongen H. Mis met processie ter viering van Palmzondag.

 

Palmzondag Katholiek Zaanstreek Zuid gezin