Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Palmtakjes inleveren voor Aswoensdag

Palmtakjes Aswoensdag verbranden

Wilt in de tijd rond de zondagen 4 en 11 februari (de weken vóór Aswoensdag) weer uw oude gewijde buxustakjes terugleggen in de daartoe bestemde manden in de kerk?

De takjes mogen niet worden weggegooid, ze zijn een ‘sacramentale’ en we zullen ze dus eerbiedig verbranden om zodoende weer as in voorraad te hebben, waarover op Aswoensdag de zegen zal worden uitgesproken. Deze as wordt dan gebruikt om de askruisjes mee te ontvangen.

Dank u!