Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Paastriduüm en Pasen – Wat gebeurt er?

Goede Week 2018 rooster Katholiek Zaanstreek Zuid - Bonifatius Odulphus Maria Magdalena Jozef - button

In de Veertigdagentijd bereiden we ons voor op Pasen. Een bijzondere naam draagt de vierde zondag van de Veertigdagentijd (11 maart), namelijk ‘Laetare’. Op die dag, ‘halfvasten’, horen we hoe de bijbel ons aanraadt blij te zijn.

Palmzondag (25 maart) is het feest waarmee de Goede Week begint.

Het Paastriduüm begint op de avond van Witte Donderdag (29 maart), met de Eucharistieviering die het Laatste Avondmaal gedenkt. Voor de tijdstippen van deze plechtigheid, zie het misrooster. De afgelopen jaren konden de parochianen van de Bonifatiuskerk niet in hun eigen kerk terecht, en vierden Witte Donderdag met de parochianen van de Magdalenakerk mee. Daarom zullen dit jaar de St. Bonifatius parochianen en de H. Maria Magdalena parochianen Witte Donderdag samen vieren in de St. Bonifatiuskerk. Ook in de H. Odulphus kerk is er een viering.
Na de Witte Donderdagmis is er gelegenheid om te waken bij de Eucharistische Heer die naar het rustaltaar wordt gebracht.

De TV-uitzending van ‘De Passion’, dit jaar door de KRO en de EO in Amsterdam de Bijlmer georganiseerd, kunnen wij u ook aanbevelen. Deze kunt u thuis bekijken, of opnemen om later te bekijken. Deze uitzending op Witte Donderdag begint om 20.30 uur.

Goede Vrijdag (30 maart) is de dag waarop het lijden en sterven van de Heer wordt herbeleefd. Het is een vastendag waarop men, wanneer men er lichamelijk sterk genoeg voor is, geen vlees eet en slechts één volle maaltijd gebruikt, net als op Aswoensdag. Zo leven we geestelijk en ook een beetje lichamelijk met Jezus mee. Zie het rooster voor de tijden van de plechtigheden.

Dan, het grootste feest van de christelijke wereld… Pasen! We vieren dat Hij leeft, dat Hij de victorie behaalde op de dood. We vieren in al onze kerken een Paaswake op Paaszaterdagavond (31 maart). Een uitgebreide en prachtige liturgie met vele dimensies. In veel opzichten echt anders dan andere liturgieën.

Op Paaszondag (1 april) en de dagen die erna volgen (het ‘Octaaf’) genieten wij van de paasvreugde die alle gelovigen mag vervullen. Na de Hoogmis van Pasen kijken veel huishoudens traditiegetrouw naar de televisie als de paus om 12 uur de zegen ‘Urbi et Orbi’ aan stad Rome en wereld geeft.

Op de achtste dag na Pasen is het ‘Beloken Pasen’ (Dominica in Albis; 8 april). Dan viert de kerk het nog jonge feest van de Goddelijke Barmhartigheid.

Op de vierde zondag van Pasen (22 april) wordt altijd het Evangelie over de ‘Goede Herder’ gelezen. Die dag wordt ook de ‘Zondag van de Goede Herder’ genoemd. Er wordt dan bijzonder gebeden om goede herders voor de Kerk: dat God ze mag sturen. Daarom wordt deze zondag ook ‘Roepingenzondag’ genoemd. Bidt u mee?

Na elke plechtigheid (ook wel ervoor) zijn de priesters op verzoek van paus Franciscus in hun biechtstoelen aanwezig, of in de buurt en beschikbaar voor dit Sacrament. Ieder die dat wil, kan dus voor of na de plechtigheden van biechtgelegenheid gebruik maken in onze kerken. Onze paus heeft in het Jaar van Barmhartigheid veel aandacht willen vragen voor verzoening.

Wij wensen iedereen een gezegende tijd en een goede beleving van de heilige dagen van Jezus’ sterven en verrijzenis.