Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Op tweede Pinksterdag ‘Moeder van de Kerk’ vieren!

In opdracht van paus Franciscus heeft kardinaal Robert Sarah, de prefect van de Congregatie voor de goddelijke eredienst afgekondigd dat er een nieuwe Maria-gedachtenis aan de kerkelijke kalender wordt toegevoegd.

Het gaat om ‘tweede Pinksterdag’. Deze dag, vroeger een onderdeel van het pinksteroctaaf dat bij het invoeren van de nieuwe Mis werd afgeschaft, wordt vanaf 2018 gevierd als dag ter ere van ‘Maria, Moeder van de Kerk’. Heel gepast, want in de dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren is de Kerk als het ware geboren onder de mantel van Maria. Haar gebed met de apostelen in de bovenzaal vormde de ‘kraamkamer’ waar het prille begin van de Kerk van Jezus vorm kreeg. Maria is ‘bruid van de Heilige Geest’ en daarmee op bijzondere wijze verbonden met Pinksteren.

De uit Guinee afkomstige kardinaal Sarah heeft zich intussen bekendheid verworven door zijn twee boeken: ‘God of niets’ (een interviewboek over zijn leven) en ‘De kracht van de stilte’. Beide boeken kan men gemakkelijk bij uitgeverij Betsaida verkrijgen.