Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Onze nieuwe bisschop treedt aan

paus franciscus en bisschop hendriks

Tweede Pinksterdag, maandag 1 juni, was voor ons bisdom Haarlem-Amsterdam (grofweg de provincie Noord–Holland) een feestelijke dag. De kudde heeft een nieuwe herder gekregen. Paus Franciscus heeft namelijk het ontslag aanvaard dat monseigneur Jozef Marianus Punt had ingediend en daarmee is zijn coadjutor-met-recht-van-opvolging, monseigneur Johannes Willebrordus Maria Hendriks per direct de residerend bisschop van ons diocees geworden.

Mgr. dr. Jan Hendriks werd in 1954 geboren in Leidschendam. Mgr. A.J. Simonis wijdde hem in 1979 tot priester voor het bisdom Rotterdam. Hij kreeg vervolgens de opdracht canoniek recht te Rome te studeren en was kapelaan, pastoor, docent, seminarierector en publicist van vele boeken. Paus Benedictus XVI benoemde hem in 2011 tot hulpbisschop van mgr. Punt in ons bisdom.

De R.K. parochies in de Zaanstreek zijn verheugd met hun nieuwe bisschop en bidden voor hem om Gods steun en de bescherming van ons aller moeder Maria. Monseigneur, proficiat en wij kijken graag uit naar Uw komst! Dank dat U ons wil voorgaan in geloof en trouw aan Jezus, de enige Verlosser van de mens, in deze niet gemakkelijke tijd van onverschilligheid, geloofsafval en onkerkelijkheid. Dat Uw episcopaat genadevol en zegenrijk mag zijn. En zal bijdragen aan een nieuwe lente van geloofsverbonden en kerkbetrokken leven.