Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Ons bisdom weer twee priesters rijker

priesterwijding 2017 Haarlem bisdom Haarlem-Amsterdam Mgr. Punt Anton Goos Teun Warnaar priester neomist wijding

Van de website van onze hulpbisschop, Mgr. J. Hendriks:

Op zaterdag 24 juni heeft de bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. Jozef Punt, twee nieuwe priesters gewijd: Anton Goos en Teun Warnaar. Het was een mooie plechtigheid met veel priesters en veel gelovigen, een kathedraal vol blije mensen!

De wijdelingen hadden zich in de abdij van Vaals in een mooie retraite op deze dag voorbereid. Teun Warnaar is al werkzaam in zijn pastorale jaar in Heems­kerk en Uitgeest, Anton Goos was diaken in Volendam. Deken Cassee en pastoor Stomph concelebreerden dan ook aan het altaar bij de wijding. In deze plaatsen (Heems­kerk en Volendam) zullen ze op zondag hun eerste H. Mis vieren.

De wijdingsplechtigheid verliep heel mooi, natuurlijk weer met prachtige muziek van het kathedrale koor (magistra cantus Sanne Nieuwenhuijsen zong voor het eerst zelf de Latijnse litanie); er waren 58 priesters gekomen voor de handoplegging en daarnaast nog een tiental diakens en natuurlijk naast de hoofd­cele­brant twee bisschoppen: mgr. Van Burgsteden en ik ontbreken niet!

Onder de priesters ook de pasgewijde Eli Stok (bisdom Rotterdam) die aan het seminarie van ons bisdom heeft gestudeerd, een priester uit het Bossche bisdom en twee uit het aartsbisdom die elkaar allen kennen van De Tiltenberg waar zij seminarist zijn geweest. Voor mij zelf was het ook een ontroerende dag omdat ik beide nieuwe priesters nog enkele jaren als rector van het seminarie heb meegemaakt. Teun is een tijd bij de broeders van de Naasten­liefde (Mother Teresa) geweest om te zien of dat zijn roeping was, Anton heeft zijn middelbare school moeten afmaken terwijl hij op het seminarie was, zodat beiden een langere tijd onderweg zijn geweest naar deze mooie dag.

De bisschop stelde de nieuwe priesters onder de bijzondere bescherming van Maria aan wie hij hen toewijdde.De vader van Anton Goos, permanent diaken, assis­teerde bij de wijdingsplechtigheid.

Van harte feliciteer ik de nieuwe priesters, hun ouders, families, allen die hen hebben begeleid en de parochies waar zij werkzaam zijn! Moge Gods zegen overvloedig rusten op hun priesterlijk leven en werken!

Fotoserie

Op de website van het bisdom staat een uitgebreide fotoserie van de priester­wijding.