Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Oktobermaand is Rozenkransmaand

hoe de rozenkrans bidden


In de maand oktober besteden alle parochies, wereldwijd, extra aandacht aan het bidden van de Rozenkrans. Het gebed van de zogeheten Rozenkrans werd door Onze Lieve Vrouw toevertrouwd aan de H. Dominicus en via hem aan alle mensen. Het een combinatie van ‘mondgebeden’ en meditatief bidden, en kan altijd en overal beoefend worden!

De H. Rozenkrans stelt jou belangrijke gebeurtenissen uit het leven van Jezus voor ogen, om die in je gedachten te beschouwen en daarmee bezig te zijn.

Elk rozenhoedje bevat een vijftal decades, dat wil zeggen telkens tienmaal het Weesgegroet. Dit gebed bestaat uit de groeten die de engel en de H. Elisabeth uitspraken bij hun ontmoeting met Maria en we uit het Lucasevangelie kennen.  

Elke decade begint met het Onze Vader, en wordt weer afgesloten met een lofprijzing tot de H. Drieëenheid.

Bid u ook de Rozenkrans mee? Promoot dit gebed! Bid het ook thuis en leer aan kinderen al van jongs af aan dit gebed een plaats in hun leven te geven. Draag een gewijde Rozenkrans bij u.

Het Rozenkransfeest op 7 oktober werd door paus Pius V in de zestiende eeuw ingesteld. De encyclieken die latere pausen over het Rozenkransgebed schreven zij en blijven lezenswaardig. Van de schitterende 85 encyclieken die paus Leo XIII het licht deed zien, gaan er maar liefst tien over de Rozenkrans!

Daaronder:

Octobre Mense – Over de viering van de oktobermaand (Rozenkransgebed) – RKDocumenten.nl

Diuturni Temporis – Over de rozenkrans – RKDocumenten.nl

Paus Pius XII schreef:

Ingruentium malorum – Over het bidden van de Rozenkrans – RKDocumenten.nl

En paus Johannes Paulus II schreef:  

Rosarium Virginis Mariae – Over de allerheiligste Rozenkrans – RKDocumenten.nl