Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Nieuw parochieblad verschenen

2023-03 Illustr.Cover

Beste lezer van parochieblad De Zaancirkel,

‘De Zaancirkel’ is een uitgave vanuit drie Zaanse parochies, te weten de H. Bonifatiusparochie en de H. Maria Magdalenaparochie (beide te Zaandam) en de H. Odulphusparochie. U kunt dit blad ook digitaal lezen, en wel hier:

Een overzicht van edities van de afgelopen maanden vindt u op onze website bij ZAANCIRKEL.Als u ingeschreven bent in uw parochie, krijgt u normaalgesproken een papieren parochieblad thuis bezorgd. Is dat niet het geval en wilt u dat wel? Neem dan contact op met het secretariaat van uw parochie (zie CONTACT).

Sluitingsdatum voor de volgende editie is maandag 1 mei 2023