Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Nationale Gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren

Vrouwe Van Alle Volkeren Amsterdam

Op eerste Pinksterdag is in het RAI-gebouw de jaarlijkse gebedsdag ter ere van de Moeder Gods, zoals zij te Amsterdam verscheen als ‘de Vrouwe van alle Volkeren’.

Het wordt een dag met rozenkransgebed, Eucharistie, biechtgelegenheid, diverse sprekers, aanbidding, een heerlijke lunch en ontmoeting. Uiteraard wordt weer ingegaan op de huidige situatie en onrust in de wereld, en de betekenis van de Mariaverering en het gebed voor de vrede.

De dag duurt van 12.00 tot 18.00 uur en iedereen is welkom.

De speciale gastheer, mgr. J. Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam nodigt u van harte uit en stelt prijs op uw aanwezigheid.