Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Menswaardig levenseinde 2 mei 2019

handen loslaten 1

In deze tijd zijn, in vrijwel elke Nederlandse woonplaats, families, huisartsen, maar ook de de Kerk  betrokken bij het onderwerp levensbeëindiging. Het is goed dat mensen op de hoogte zijn van verschillende mogelijkheden om de pijn in het levenseinde te verzachten. Ook de katholiek kerk is daar bijzonder mee begaan. Heeft zij in voorgaande eeuwen niet de basis gelegd voor de gezondheidszorg die wij nu kennen? Werkers in de gezondheidszorg gaan daar echter heel verschillend mee om, met wat raakt aan leven en dood.

Op 2 mei bent u van harte welkom bij de thema-avond in de pastorie van de H. Odulphus. Aanvang 20.00 uur. De spreker Dr.L.J.M. Hendriks Pr. (priester en rector van de ambtsopleiding van het bisdom Roermond en docent moraaltheologie)  zal een zo eerlijk een evenwichtig mogelijk beeld schetsen rondom de implicaties en de morele handelingen rondom een sterven en openstaan voor gesprek en vragen.