Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Meimaand – Mariamaand

mariaverering

Als Zaanse christenen willen wij ook dit jaar graag weer de meimaand benutten om haar, Moeder van Jezus en ook onze Moeder, onze liefde en toewijding te laten blijken. Door Maria’s tussenkomst en gebed komt haar Zoon ons te hulp, zoals Hij dat eens deed op de bruiloft in Kana. Onze Lieve Vrouw was er toen Christus in diepste smart Zijn leven voor ons allen gaf aan het kruis op Calvarië. Ook als wij bedroefd zijn is ze ons nabij en denkt aan ons. Na de hemelvaart van de Heer namen de apostelen hun toevlucht tot haar. Het eerste begin van de Kerk heeft ze met haar liefde en goede zorgen behoed. Niet voor niets nemen we de woorden van de engel Gabriël in de mond wanneer we haar groeten met: ‘Vol van genade!’ En als we haar zeggen: ‘Gij zijt de gezegende temidden van alle vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van Uw schoot’, nemen we de woorden van haar familielid de H. Elisabeth in de mond. Gaan wij tot Maria. Via haar Onbevlekt Moederhart kom je altijd bij Jezus.

Maria, dochter van God de Vader, Moeder van God de Zoon, bruid van God de Heilige Geest, bid voor ons.

Bekende gebeden tot haar uit de gebedenschat van de Kerk, die altijd mooi blijven, zijn naast vele andere:

het ‘Sub tuum praesidium’ (Onder Uw bescherming)

het ‘Memorare’

de ‘Litanie van Loreto’

het ‘Engel des Heren’ (Angelus, te bidden dagelijks om 12.00 uur)

in de Paastijd het ‘Koningin des hemels’ (Regina caeli, te bidden dagelijks om 12.00 uur).