Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Meer over St. Bonifatiusparochie

Klik hier voor contactinformatie

De Sint Bonifatius parochie is een katholieke parochie in het de stad Zaandam met een rijke geschiedenis. De parochie bestaat in het centrum al 150-200 jaar en is een actieve gemeenschap die heel divers is in samenstelling. 

De pijlers van het parochieleven zijn altijd gebed en liturgie, catechese en caritas. 

 • De liturgie staat centraal in het kerkelijk leven, bron en hoogtepunt, en verder is ook gezamenlijk en individueel gebed belangrijk. 
 • Om in het geloof te groeien, om God beter te leren kennen, is catechese ook nodig. Dit wordt voor alle leeftijden aangeboden. Kijk hiervoor onder geloofsstappen
 • De caritas is de zorg voor wie het nodig hebben. Die hulp wordt op verschillende manieren geboden, door aandacht en tijd te geven, door financieel bij te staan, door praktisch iemand te helpen, etc.

We zijn als christenen geen losse individuen maar vieren en leven samen in een gemeenschap ons geloof. Onze eenheid vinden we precies in Christus en we kunnen elkaar helpen en bijstaan op onze weg naar God. 

Voor een overzicht van de organisatie van onze parochie en haar activiteiten, klik hier

Het kerkgebouw is net geopend na een ingrijpende restauratie aan de vloer. Bij het nieuws kunt u zien wat de meest recente ontwikkelingen zijn en hoe het verder gaat. Om uw bijdrage hieraan te geven, kunt u kijken bij contactDe restauratie is nog zeker niet af: wilt u Vriend van de Bonifatius worden om te zorgen dat het allemaal af komt? Klik hier voor uitgebreide informatie en hier om u aan te melden als Vriend van de Bonifatius. 

Hier kunt u een uitgebreid artikel lezen over de geschiedenis van de kerk. 

De kerk is elke week op zaterdag open voor bezichtiging en gebed van 13.30 uur tot 17 uur.

H. Bonifatius ramen

H. Bonifatius tabernakel

Liturgie en Gebed

In de liturgie zijn in de parochie veel groepen en mensen werkzaam. 
Zo hebben we de priesters, de misdienaars, de kosters, de koren, de lectoren en lectrices, etc. 

Hieronder informatie over een paar hiervan: 

 

Koren

In de St. Bonifatiusparochie hebben we meerdere koren: 

 • Parochiekoor Bonifatius
  Het dames- en herenkoor dat de meeste van de zondagen de liturgische muziek verzorgt in de zondagse H. Mis.
 • De Cantorij
  De Cantorij is een nieuw initiatief van een groepje enthousiastelingen die op de derde zondag van de maand de samenzang “aantrekken” in de zondagse H. Mis.

Misdienaars

Een groep meisjes en jongens vindt het een mooie taak om in de kerk te helpen bij de vieringen en huwelijken. Zij noemen dat zelf: “dienen” en worden daarin door de koster opgeleid. Na de 1e communie kan een kind misdienaar of misdienette worden. 

Wil je bijhouden wat er allemaal gebeurt voor de misdienaars? Hier kan je “Mispuntjes” lezen, het nieuwsblaadje van de misdienaars zelf!

Meld je aan bij het secretariaat.  Wij zijn heel blij met extra hulp!

 

Caritas

Sint Stefanus is de eerste martelaar van het christendom. In het aan de Handelingen van de Apostelen staat het verhaal van zijn verkiezing tot diaken, zijn wonderdaden, zijn redevoering voor het Sanhedrin en zijn marteldood, als eerste martelaar van de Kerk. Als diaken was hij speciaal aangesteld in de zorg voor de weduwen en armen en is zo een belangrijk patroon voor de caritas werken van de Kerk. 

 

PCI

De parochiële caritasinstelling heeft ten doel ondersteuning te geven aan mensen in nood in de eigen samenleving, vooral op het materiële vlak.
Onze maatschappij kent vele sociale voorzieningen. Maar desondanks zijn er altijd mensen die daarop geen aanspraak kunnen maken. Ook is de hulpverlening vaak niet toereikend. Dergelijke mensen dreigen tussen de wal en het schip te geraken. De PCI probeert aan medeparochianen de helpende hand te bieden. Daarnaast legt de PCI ook contacten met andere steun verlenende instanties. De PCI is een stichting met bisschoppelijke goedkeuring. 

 

MOV

De werkgroep M.O.V (Missie-Ontwikkelingssamenwerking-Vrede) zet zich in voor diaconie over de grenzen heen. Zij steunt voornamelijk de Bisschoppelijke Advents- en Vastenactie. Zij sluit zich in het algemeen aan bij de dekenale activiteiten betreffende M.O.V in Zaanstreek/Waterland. Tijdens de 40-dagentijd wordt er een project uitgezocht en hiervoor worden tijdens diverse bijeenkomsten geld ingezameld. Ook in de adventsperiode is er een project waarvoor geld wordt opgehaald. 

Steniging van H. Stephanus

H. Bonifatius Laatste Avondmaal communiebank

Gemeenschap

We zijn als christenen geen losse individuen maar vieren en leven samen ons geloof. Onze eenheid vinden we precies in Christus en we kunnen elkaar helpen en bijstaan op onze weg naar God. Dit gebeurt op allerlei manieren en daarvoor zijn o.a. de volgende groepen: 

 • Bestuur
  In het bestuur van het Samenwerkingsverband hebben mensen uit de drie parochies zitting. Zij zijn door de Bisschop benoemd om ten dienste te staan van alles wat nodig is voor de voortgang van de gemeenschappen en het behoud van de gebouwen. Het bestuur heeft een beleidsnotitie opgesteld om daarmee onze visie als parochies te kunnen gaan uitwerken. 
 • Koffiegroep
  Het doel van deze groep is om de parochianen een mogelijkheid te geven om na het gemeenschappelijk vieren van het geloof, elkaar in een moment van persoonlijke uitwisseling te ontmoeten. Vrijwilligers schenken na de zondagse H. Mis van 10 uur koffie, thee of limonade uit. Op dinsdagmorgen staat om 10.30 uur de koffie klaar in de pastorie. Tijdens deze ochtenden kunt u gezellig even bijpraten en is iedereen van harte welkom!

Voor alle activiteiten om de gemeenschap onder de jeugd ook op te bouwen, kunt u kijken onder Geloofsstappen

 

Klik hier voor contactinformatie