Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Maria Lichtprocessie in St. Bonifatius

Lourdes grot Bonifatius

Het was onlangs een bijzondere eucharistieviering met lichtprocessie en kaarsjes branden bij de Lourdesgrot replica in de St. Bonifatiusparochie te Zaandam ! Op 11 februari 1858 verscheen Maria voor het eerst aan Bernadette Souribous. De 14-jarige Française zag Maria in totaal achttien maal in de grot bij Lourdes. Het dorpje groeide uit tot een tot op heden nog steeds druk bezocht en wereldberoemd bedevaartsoord. De St. Bonifatiusparochie bouwt elk jaar een nieuwe replica en zet deze traditie al zeker vijftien jaar voort. Volgend jaar bent u ook van harte welkom bij deze mooie traditie.