Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Laatste parochienieuws St. Bonifatius Zaandam

St. Bonifatiuskerk Zaandam (Kerkfotografie)

St. Bonifatiuskerk: 

Momenteel geen publieke eredienst door de week en op zondag

Ook in week 13, de eerste lenteweek, zijn de maatregelen vanuit de kerkelijke en burgerlijke overheid weer aangescherpt om besmettingsgevaar met SARS-CoV2 – zoals het virus officieel heet – tot een minimum te beperken. Daarom zijn er sinds dinsdag 24 maart geen diensten meer.

Hieronder vindt u de links naar de laatste verklaringen die het resultaat zijn van overleg tussen Kerk en Staat:

 

https://www.rkkerk.nl/update-maatregelen-inzake-coronavirus-bisschoppen-we-nemen-onze-verantwoordelijkheid-serieus/

 

http://www.cioweb.nl/communique-religieuze-organisaties-beperk-erediensten-tot-een-uiterst-minimum/

 

De Mis meebidden / meevieren

Het is een moeilijke tijd voor iedereen. Maar bijzonder voor katholieken. De aanwezigheid van het coronavirus heeft het voor gelovigen op de hele wereld namelijk onmogelijk gemaakt om in deze crisisperiode de Eucharistie mee te vieren. Toch is het Misoffer niet stopgezet. De priesters kunnen ook alleen celebreren. Zij vieren nog altijd dagelijks de Mis voor alle mensen. Dat is immers de belangrijkste taak waarvoor zij geroepen en gewijd zijn. Elke Mis is een handeling van de hele Kerk. En in de Mis is het Christus Zelf die Zich geeft voor alle mensen en op het altaar Zijn offer brengt met Zijn Lichaam en Bloed zoals eens op de Calvarieberg bijna tweeduizend jaar geleden. In gedachten of via livestreams of middels het terugzien van een misfilm op YouTube kan iedereen daarmee verbonden zijn. Ook in de Assendelftse St. Odulphuskerk wordt de zondagse Eucharistieviering voor mensen die deze willen volgen. Men kan zich door het doen van een Geestelijke Communie met het Lichaam van Christus verenigen. Enkele heel nuttige tips voor een goed meevieren en voor de thuisquarantaine zijn hier te vinden:

 

over de Geestelijke Communie: https://opusdei.org/nl-nl/article/de-verlangens-in-gods-hart/

 

over de Geestelijke Communie: https://www.kn.nl/verdieping/geestelijke-communie-christus-ontmoeten-in-ongewone-tijden/

 

over het thuis meevieren via een verbinding: https://opusdei.org/nl-nl/article/volg-je-de-mis-online-6-tips/

 

over het doorbrengen van deze tijd: https://opusdei.org/nl-nl/article/groeien-van-binnen/

 

diverse liturgische vieringen, een bezinning of herderlijk woord van priesters F. Bunschoten, A. Goedhart en N. Kerssens: https://www.youtube.com/channel/UCvd_BPI2poDANw6ggDpIoKg

 

de Eucharistieviering:  

https://lodewijkparochie.nl/

 

https://www.youtube.com/channel/UCB5NdyDLarsCua1TuAquyAg/videos?disable_polymer=1

 

https://kro-ncrv.nl/katholiek/nieuws/livestream-stvituskerk

Vanaf 24 maart 2020 vindt de woensdagse Eucharistieviering in de pastorie tot zeker 1 juni geen doorgang meer. De pastoors en de kapelaan dragen in deze crisistijd de Eucharistie privé op. Zij doen dat uit naam van allen. Met als belangrijke intentie het overwinnen van het coronavirus en ieder ander kwaad, door Christus en onder bescherming van Maria.

De maatregel nemen we uiteraard om het risico op verspreiding van COVID-19 zo veel mogelijk in te dammen.

De Voedselbank houdt inzamelingen op dinsdag en donderdag van 11.00 tot 13.00 uur, in het voorportaal van de Sint-Bonifatiuskerk, Zaandam-Centrum.

Dit blijft zolang de Corona crisis aanhoudt.

Zondag

De kerk is op zondag 10.00 uur open en toegankelijk. U kunt dan even bidden of een kaarsje opsteken.

Houd wel anderhalve meter afstand en kom niet buiten als u zich niet in orde voelt.

We raden mensen echt aan zoveel mogelijk thuis te blijven en thuis te bidden. Ook adviseren we met klem om goed kennis te nemen van alle overheidsmaatregelen en uiterste voorzichtigheid in acht te nemen met het oog op uzelf en anderen voor wat betreft het besmettingsgevaar met COVID-19.

We wensen onze parochianen sterkte toe in alles.

H. Engelbewaarders, bescherm ons allen.