Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Laatste Eucharistieviering pastoor Bunschoten als pastoor Zaanstreek

aangepast foto Floris

Binnenkort komt er verandering in het pastoraat van Katholiek Zaanstreek. Mgr. J. Hendriks heeft deken F.J. Bunschoten gevraagd per 1 maart een taak elders in het bisdom Haarlem-Amsterdam te aanvaarden. Hij zal vanaf die datum benoemd worden tot pastoor van de St. Franciscusparochie (Haarlem-noord, Santpoort-noord, Driehuis en IJmuiden), deken van het dekenaat Haarlem en plebaan van de St. Bavokathedraal.


Pastoor Bunschoten heeft in de Zaansteek en met name in Assendelft veel jaren met veel zorg en toewijding gewerkt. Wij zijn hem zeer dankbaar voor zijn inzet en goede zorgen. Uiteraard wensen wij onze pastoor Gods zegen in zijn nieuwe ambt.

Op zondag 26 februari neemt pastoor Floris officieel afscheid van de Zaanstreek en de Odulphusparochie als hij voor de laatste keer in Assendelft voorgaat in de H. Mis van 10.00 uur. Wij nodigen u van harte uit om daarbij aanwezig te zijn.

Na afloop is gelegenheid om pastoor Floris persoonlijk de hand te schudden, en zal er koffie/thee met iets lekkers zijn.

De nieuwe pastoor, George Paimpillil, zal per 1 maart worden benoemd voor onze zeven Zaanse parochies, en daarbij ook tot deken van het dekenaat Zaanstreek-IJmond.

Pastoor George wensen wij Gods zegen toe over zijn pastoraat te midden van ons. We kijken naar hem uit, en heten hem van harte welkom. Op zondag 19 maart zal de installatieviering van deken F. Bunschoten als plebaan (pastoor) van de kathedraalparochie en rector van de kathedrale basiliek St. Bavo, plaatsvinden.
Deze plechtigheid geschiedt tijdens de Hoogmis op bovenvermelde datum om 10.00 uur in genoemde kerk. Adres: Bisschop Bottemanneplein, Haarlem.