Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Kunnen wij iets betekenen voor de toekomst?

Paus Franciscus bezoekt Egypte

We stellen ons misschien wel eens de vraag wat de toekomst van ons dierbare geloof in onze samenleving is. Het ziet er alleen niet echt rooskleurig uit. Op het moment dat ik dit stukje schrijf is paus Franciscus net terug van een tweedaags bezoek aan Egypte. Een land waar de situatie voor christenen ook niet bepaald rooskleurig is! Keer op keer vinden daar aanslagen plaats op kerken van koptische christenen, orthodox of katholiek, en komen er tientallen mensen om het leven. Op Palmzondag jl. nog waren er aanslagen op twee kerk in het noorden van Egypte. Maar toch wilde de paus per se daar naartoe op bezoek. Waarom? Alleen maar om een schouderklopje aan de mensen daar te geven? Het ging veel verder dan dat. We horen verhalen uit Egypte, maar ook uit Syrië, Irak en meerdere andere landen dat juist als de tegendruk groter wordt en de vervolging intensiever wordt, hun geloof groeit. Zij leven in omstandigheden die wij ons niet voor kunnen stellen en toch groeit hun vertrouwen in God. Wat voor hen vaak wel lastig is, is dat het voor hen vaak lijkt dat ze vergeten zijn, dat niemand nog weet dat ze bestaan en zo onder die verdrukking lijden. Ons gebed voor hen en onze aandacht voor hun situatie is ongelofelijk belangrijk. De paus wilde naar Egypte gaan om de christenen daar en in het hele Midden-Oosten nabij te zijn. Waarom zo vlak na Pasen? Het was precies op Pasen dat de Verrezen Heer bij de leerlingen kwam en zei: “Vrede zij u.” Vrede komt Jezus brengen. En elders in het Evangelie, zoals we elke H. Mis horen, wordt duidelijk dat vrede niet alleen afwezigheid is van oorlog, niet alleen steriele vrijheid is, maar de échte vrede is de vrede die Jezus zelf aan ons geeft. Hij heeft ons oneindig lief en verlangt ernaar met zijn Liefde in ieder van ons te leven. Bij u ook? Ja, ook bij u. En echte vrede die straalt af naar anderen. Dat was al heel duidelijk bij het bezoek van paus Franciscus aan Nigeria, waar veel meer vrede en stabiliteit is gekomen. Ook nu al wordt gezegd dat het bezoek van de paus aan Egypte van positieve invloed is op de hele Egyptische samenleving, op christenen én niet-christenen.

Dit jaar vieren we ook het 100-jarige jubileum van de verschijningen van Maria in Fatima, Portugal. Een essentieel aspect vaan haar boodschap daar was het belang van ons gebed. Kennen we de kracht van het gebed nog of zijn we lauw geworden? Het gebed is in gesprek zijn met God, ons laten voeden door God. Door God meer de kans te geven in ons hart en ons leven, zal de vrede in ons hart ook echt groeien en zal dat meer en meer afstralen op al het andere en al de anderen in ons leven. Maar God heeft ook gewild dat ons gebed daadwerkelijk een instrument is in het werk dat Hij op aarde doet. Daarom dat Maria ons aanspoort om veel te bidden, voor vrede en voor de bekering van de zondaars. Wijzelf natuurlijk en ook zovelen anderen! Als we weer opnieuw en meer leren te bidden, dan kunnen we veel betekenen voor de toekomst, van onze dierbare Kerk, voor de vrede in het Midden-Oosten en elders, voor al diegenen die Christus’ vrede zo hard nodig hebben!

Kapelaan Johannes van Voorst