Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Koperen priester Jubileum pastoor Bunschoten

Don Floris

Binnenkort hoopt pastoor Floris Bunschoten Onze Lieve Heer te bedanken dat hij 12½ jaar geleden tot Zijn priester is gewijd.

Pastoor Bunschoten:

“Vanaf het begin van zijn priesterlijke bediening tot nu toe, mocht ik veel gezegende momenten meemaken. Ook ben ik op mijn pad lieve en diepgelovige mensen tegengekomen die mij alle erg dierbaar zijn. U die een deel van mijn leven bent, dank ik dus ook voor de mooie jaren. Natuurlijk blijf ik me graag inzetten zoals ik dat op mijn wijdingsdag beloofd hebt – we zùllen doorgaan! Maar is er een mooiere manier om te uiten dat je dankbaar bent dan door even halt te houden en een Eucharistieviering op te dragen? Dat verdient toch de Gever van alle goed?

Graag wil ik dat daarom in uw midden doen op zondag 4 december om 10.00 uur in de H. Odulphuskerk, Dorpsstraat 570 te Assendelft.
Aansluitend is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de zaal van de pastorie, op het gelijkluidende adres, tot 13.30 uur, met koffie en broodjes.

Welkom bij die gelegenheid, of anders misschien een andere keer. Graag tot ziens!”